Wójt spotkał się z zarządem spółki Ochotnica – Ski

W Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej odbyło się spotkanie zarządu spółki Ochotnica – Ski z Wójtem Gminy Tadeuszem Królczykiem. W spotkaniu uczestniczyli także Krzysztof Jurkowski Zastępca Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Paweł Cetera Pełnomocnik Wójta ds. Inwestycji, Andrzej Tarchała Prezes Zarządu Spółki, Bożena Kuziel Wiceprezes Zarządu oraz Wiesław Maciąga Wiceprezes Zarządu.

W trakcie spotkania omówiono postęp prac nad zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, o które spółka wnioskowała jeszcze w poprzedniej kadencji, a które rozpoczęły się w tej kadencji w 2019 r. Omówiono również zakres oraz plany dotyczące projektów budowalnych inwestycji towarzyszących wyciągowi tzn. budowę mostów i dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych.

Podczas spotkania ustalono również, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Gminnej Komisji Urbanistycznej, która zaopiniuje zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.


4 lipca 2020
3 lipca 2020
29 czerwca 2020