Więcej pieniędzy na Lokalne Grupy Działania

Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego spotkał się z Lokalnymi Grupami Działania z Małopolski. Głównym tematem rozmowy było podsumowanie realizacji tzw. „kamieni milowych”, osiągniętych do końca 2018 roku. Najaktywniejsze grupy mogą liczyć na premię podwyższającą kwotę z umowy ramowej na realizację lokalnej strategii rozwoju.

Gratuluję Państwu aktywności! Aż 13 małopolskich lokalnych grup działania może, dzięki swej aktywności, starać się o dodatkowe środki na wsparcie rozwoju swoich obszarów.

– zaznaczył wicemarszałek Smółka.

Od zawarcia umów na realizację LSR w kwietniu 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. LGD w Małopolsce ogłosiły łącznie 588 naborów, w których złożono 2377 wniosków, w tym:

• wniosków na premie na otwarcie działalności gospodarczej – 904, z czego zawarto 355 umów;
• wniosków na rozwój istniejącej działalności gospodarczej – 684, z czego zawarto 176 umów;
• wniosków na inne operacje rozwojowe – 619, z czego zawarto 420 umów;
• wniosków na projekty grantowe – 111, z czego zawarto 76 umów;
• wniosków na operacje własne – 59, z czego zawarto 37 umów.

Łącznie do końca 2018 roku zawartych zostało aż 1064 umów.

Informacje podsumowujące pierwszy kamień milowy w realizacji lokalnych strategii rozwoju dobitnie świadczą o dużym potencjale rozwojowym małopolskich obszarów wiejskich, bardzo kreatywnych, przedsiębiorczych mieszkańcach, poszukujących nowych lub dodatkowych możliwości dochodów dla gospodarstw domowych.

– podsumował wicemarszałek Małopolski.


19 lipca 2019
16 lipca 2019
13 lipca 2019