W wakacje po nowych ścieżkach rowerowych w Łącku ?

Po kilkunastu tygodniach robót związanych z budową tras biegowo – rowerowych  w rejonie rzeki Dunajec i potoku Czarna Woda śmiało można stwierdzić, iż prace idą zgodnie z planem i zostaną zakończone w umownym terminie tj. do końca czerwca bieżącego roku. Na lewym brzegu potoku Czarna Woda został wykonany już dość spory odcinek ścieżki rowerowej o nawierzchni betonowej oraz zabezpieczenie brzegów potoku narzutem kamiennym. Na prawym brzegu trwają prace związane z układaniem kostki brukowej na ciągu pieszo – rowerowym. Również prace związane z budową kładki rowerowej na potoku Czarna Woda dobiegają końca.


16 stycznia 2019
16 stycznia 2019
16 stycznia 2019