Uwaga na burze z gradem

Ostrzeżenia meteorologiczne:
Burze z gradem
stopień: 2
prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Uwagi: Brak.

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków
Obszar: Województwo małopolskie – Zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły
Ważność: od 2019-06-16 12:00:00 do 2019-06-16 21:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi burzami z intensywnym opadem deszczu, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, w miejscach ich wystąpienia spodziewane są wzrosty poziomu wody, na ogół gwałtowne, do strefy stanów wysokich. Lokalnie mogą wystąpić krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na mniejszych ciekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany alarmowe.
Prawdopodobieństwo: 70%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2019-06-16 10:45:00
Synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Plewa


24 września 2023
23 września 2023
23 września 2023