Tymczasowe aresztowanie sprawcy wielu przestępstw seksualnych wobec małoletnich.

W dniu 2 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przedstawił Marianowi W., będącemu w przeszłości proboszczem kilku parafii rzymskokatolickich diecezji tarnowskiej, zarzuty popełnienia w okresie od 2003 r. do 2012 r. 15 przestępstw określonych w art. 200 § 1 k.k. (Obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym) oraz w art. 199 § 2 k.k. (Seksualne nadużycie stosunku zależności lub krytycznego położenia) na szkodę małoletnich mieszkających na terenie parafii, w których był proboszczem.

W dniu 3 lipca 2019 r. na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zastosował wobec wymienionego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Przeciw duchownemu prowadzenie było śledztwo od  lutego bieżącego roku. Zgłoszenie do prokuratury złożyli przedstawiciele kurii w Tarnowie. Tarnowska kuria poinformowała o sprawie także watykańską Kongregację Nauki Wiary, która w następnie nakazała przeprowadzenie kanonicznego procesu karno-administracyjnego. 66-letni ks. Marian W. nie pełni obecnie żadnych funkcji duszpasterskich i nie pracuje w żadnej parafii. Duchowny pracował jako proboszcz w m.in Grywałdzie od 1991 roku.

 

prokuratura-nowysacz.pl, freepic.diller


18 października 2019
18 października 2019
17 października 2019