I Tylmanowski Dzień Regionalny.

21 marca 2019 roku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. mjra H. Sucharskiego, odbył się I Tylmanowski Dzień Regionalny. W trakcie Dnia Regionalnego, podczas pokazu mody, uczniowie zaprezentowali tradycyjne i stylizowane stroje góralskie. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych wcześniej konkursów: Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Tylmanowskich Twórców Ludowych, Szkolnego Konkursu Przyśpiewek i Piosenek Regionalnych, Quizu Wiedzy o Tylmanowej oraz konkursów plastycznych: Tylmanowa Wioska Nasa, Plakat Promujący Tylmanową.

Podczas uroczystości laureaci zaprezentowali wykonywane przez siebie utwory, wśród których znalazły się wiersze poetów ludowych oraz tylmanowskie piosenki i przyśpiewki. W trakcie tego dnia odbył się również Quiz Wiedzy o Tylmanowej dla najmłodszych. Uroczystość uświetnił występ przedstawicieli Oddziału Związku Podhalan z Tylmanowej oraz gości specjalnych – Zespołu PolkaBand w składzie: Mirosława Zaziąbło-Hubiak – śpiew, Wojciech Zaziąbło – skrzypce, Tomasz Ponicki – kontrabas, Tomasz Mastalski – akordeon, Łukasz Strzelec – altówka. Zespół zaprezentował piosenki folkowe, inspirowane szeroko rozumianą muzyczną tradycją regionu. Występ spotkał się z wielkim uznaniem ze strony zgromadzonych.

Uroczystość zakończyły przemówienia zaproszonych gości, zwiedzanie nowo utworzonej Izby Regionalnej, prezentacja dawnych fotografii i kronik oraz degustacja regionalnych potraw. I Tylmanowski Dzień Regionalny przygotowali nauczyciele: mgr Zofia Brzeźna, mgr Józefa Bodziarczyk, mgr Katarzyna Kamińska, mgr Ewa Kaput, mgr Katarzyna Ligas.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością przedstawiciele: władz samorządowych, parafii, Rady Rodziców, Oddziału Związku Podhalan w Tylmanowej z Panią Prezes, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego, ks. dr Czesław Noworolnik, Pani Dyrektor Anna Chrobak, Pan Józef Chrobak – twórca ludowy, kierownik WOK-u w Tylmanowej oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.


19 listopada 2022
8 listopada 2022
1 listopada 2022