To tylko ćwiczenia

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że 14 i 15 listopada przeprowadzone zostaną ogólnopolskie ćwiczenia „Renegate-Sarex 18/III z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

W tych dniach, w ramach ćwiczenia, nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy dotyczący zagrożenia z powietrza.


19 marca 2019
15 marca 2019
4 marca 2019