Termodernizacja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego z wykorzystaniem technologii OZE

Dzięki czterem milionom złotych z funduszy europejskich dokonano kompleksowej termomodernizacji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego z wykorzystaniem technologii OZE. Nowym rozwiązaniom w Nowym Targu przyglądała się Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

W przeszłości duże i stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz brak możliwości jej uzupełniania energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych spowodowało wysokie koszty funkcjonowania szpitala. Jeszcze w 2007 roku zlecono audyt energetyczny, rok później przeprowadzono badania termograficzne, które potwierdziły zły stan techniczny ścian osłonowych, stolarki okiennej i drzwiowej, stropodachów budynku szpitala oraz nieracjonalne i nieekologiczne wykorzystywanie systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

Dzięki termomodernizacji poprawił się komfort osób pracujących w szpitalu oraz przebywających na leczeniu pacjentów. Lepszy jest stan powietrza atmosferycznego, zmniejszyło się zużycie tradycyjnej energii, przy jednoczesnym większym udziale instalacji OZE w budynku szpitala

– podkreśliła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Dzięki współpracy Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie obok termomodernizacji budynku szpitala (złożonego z pięciu pawilonów, trzech przewiązek i budynku administracji) zbudowano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy o 525 kW. Usprawniono klimatyzację i wprowadzono pomiar chłodnej i ciepłej wody, co w znaczący sposób zmniejszyło koszty eksploatacji.

Uroczyste podsumowanie prac zbiegło się w czasie z obchodami Światowego Dnia Chorych.

Inwestycja w liczbach

Całkowity koszt zadania – 17 315 703,91 zł

Wartość dofinansowania – 3 930 089,69 zł


Dziś również , uroczyście odebrano nowy tomograf i karetkę.Tomograf został zakupiony dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości, a nowy ambulans dzięki dotacji 400 tyś zł z Ministerstwa Zdrowia. Nowa karetka – według wskazania ministra – będzie stacjonowała w Ochotnicy Dolnej, zastępując najstarszą z taboru Podhalańskiego Szpitala.

 

Więcej pisaliśmy tu

Nowa karetka będzie stacjonować w Ochotnicy Dolnej


Onkologia przyszłością nowotarskiego szpitala.

Od stycznia nowotarski szpital uruchamia dwie nowe poradnie onkologiczne: ginekologii i chirurgii ogólnej.Specjaliści z obu dziedzin będą na początku przyjmować raz w tygodniu, ale dyrekcja szpitala zapewnia, że w miarę potrzeb czas przyjęć pacjentów może zostać wydłużony.

Co ważne dla pacjentów – aby skorzystać z porady lekarzy specjalistów potrzebne jest skierowanie,  choć wystarczy nawet od lekarza rodzinnego do którego jesteśmy zapisani. Poradnie: ginekologii i chirurgii onkologicznej czynne będą w poniedziałki od 12.00 do 14.30, a rejestrować można się również telefonicznie. To umożliwi umówienie się przez pacjenta na konkretny dzień i godzinę. Nowoczesna diagnostyka umożliwia wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – podkreśla wicedyrektor Aleksandra Chowaniec-Sibaga. – I z każdym rokiem zwiększa się liczba osób, które zmagają się z chorobami onkologicznymi.

Ale to dopiero początek specjalizacji w tym kierunku – docelowo niezbędne będzie bowiem uruchomienie oddziału chemioterapii. Chodzi tutaj m.in. o leczenie operacyjne chorób onkologicznych, ale i docelowo niezbędne będzie utworzenie dziennego Oddziału Chemioterapii, gdzie pacjentom będzie można podawać niezbędne leki stosowane przy tego typu leczeniu. To umożliwi pacjentom z Podhala leczenie się tutaj na miejscu, często chorzy dalej aktywnie żyją i działają i wyjazdy poza miejsce zamieszkania są dla nich znacznym utrudnieniem. Obecnie pacjenci z Podhala jeżdżą do Krakowa albo do Nowego Sącza czy Suchej Beskidzkiej, teraz chcemy to zmienić. Oczywiście niezbędna będzie do tego kadra medyczna i dodatkowa powierzchnia dla stworzenia oddziału. Tutaj jak tylko Powiat Nowotarski znajdzie inną siedzibą na Powiatowy Urząd Pracy, który obecnie zajmuje jeden z pawilonów przy szpitalu, to zaadoptujemy te pomieszczenia. Co do kadry – część lekarzy będziemy chcieli dodatkowo zatrudnić, ale już teraz osoby z naszego zespołu przechodzą niezbędne szkolenia.

www.facebook.com/EdwardSiarka www.pszs.eu/


4 lipca 2020
3 lipca 2020
29 czerwca 2020