Szczawnica: X Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej

Obchodzone od 2011 roku szczawnickie Dni Przyjaźni to okazja do przypomnienia wspólnej węgiersko – polskiej historii na przestrzeni wieków, a także możliwość prezentacji kultury obu narodów. Wydarzenie na stałe zagościło w kalendarzu imprez pienińskiego kurortu, a w bieżącym roku odbyło się po raz dziesiąty. W jubileuszowej edycji uczestniczył marszałek Witold Kozłowski.

Tradycyjnie, w szczawnickim kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha kapłani odprawili uroczystą mszę w intencji narodu polskiego i węgierskiego, po której uczestnicy obchodów Dni Przyjaźni udali się pod pomnik Józefa Szalaya, pochodzącego z węgierskiego rodu założyciela Uzdrowiska Szczawnica. Po odśpiewaniu hymnów narodowych Polski i Węgier wiązanki kwiatów pod obeliskiem złożyli m.in. marszałek Małopolski Witold Kozłowski, konsul generalna Węgier w Krakowie prof. Adrienne Körmendy, wicekonsul Węgier we Wrocławiu dr Sandor Nedeczky, poseł na Sejm RP Anna Paluch, senator Jan Hamerski, burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda, przedstawiciele Thermaleo & Uzdrowiska Szczawnica oraz członkowie Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan w Szczawnicy.

Tegorocznym obchodom Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej towarzyszy wystawa „Co znaczy? / Mit jelent?”, zlokalizowana obok Dworku Gościnnego w Parku Górnym Uzdrowiska. Wybór fotografii z ogromnego archiwum FORTEPAN, jednego z największych węgierskich archiwów zdjęć, które swoją działalność rozpoczęło od egzemplarzy znalezionych podczas tzw. „wystawek”, a dziś jest dostępne online i liczy niemal 70 tysięcy zdjęć z okresu 1900-1990, stanowi próbę odpowiedzi na pytanie co stało się z naszymi narodami, co pozostało w nas z XX wieku?

Tradycja obchodów Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej zainicjowana została w 2011 roku przez Piotra Gąsienicę, ówczesnego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy i Imre Molnara, historyka, byłego opozycjonistę węgierskiego, attache kulturalnego i radcę politycznego Ambasady Węgierskiej w Polsce. Corocznie wydarzenie organizowane jest przez: Miasto i Gminę Szczawnica, Konsulat Generalny Węgier w Krakowie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy.

www.malopolska.pl


23 lipca 2021
21 lipca 2021
21 lipca 2021