Szczawnica stawia na piękne centrum i czyste powietrze

Mikroklimat sprzyjający poprawie zdrowia oraz znakomite położenie pomiędzy łańcuchem Pienin i Beskidem Sądeckim sprawia, że Szczawnica jest jednym z najczęściej odwiedzanych uzdrowisk w Polsce. Teraz dzięki środkom pochodzącym z RPO WM na lata 2014-2020 centrum miasta będzie jeszcze piękniejsze – już niedługo czeka je gruntowna rewitalizacja. To nie wszystko. Z myślą o poprawie jakości powietrza, do końca 2019 roku w mieście i gminie zostaną wymienione stare, nieekologiczne piece. Koszt tych zadań to blisko 9 mln zł, z czego unijne dofinansowanie stanowi ponad 7,2 mln zł.

Umowy gwarantujące przyznanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wicemarszałek Stanisław Sorys przekazał burmistrzowi Szczawnicy Grzegorzowi Niezgodzie.

W ubiegłym roku do Małopolski przybyło prawie 15 mln turystów z kraju i zagranicy. Oprócz Krakowa turyści chętnie odwiedzają mniejsze miejscowości, chociażby ze względu na ich uzdrowiskowe walory. Jedną z nich jest – położona w malowniczym zakątku regionu – Szczawnica. Teraz dzięki prawie 3,7 mln zł dofinansowania z RPO centrum tego miasta przejdzie gruntowną rewitalizację, co pozwoli stworzyć jeszcze bardziej przyjazną przestrzeń do rekreacji, wypoczynku i poprawy zdrowia

– mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

I dodaje: – W trosce o poprawę jakości powietrza w całym województwie wymieniamy tysiące starych pieców na nowe i ekologiczne. Dzięki przekazanym dziś umowom uda się wymienić 325 pieców w mieście i gminie. Na ten cel samorząd województwa przeznaczył prawie 3,6 mln zł.

Centrum Szczawnicy wypięknieje

Położona w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski Szczawnica dzięki środkom unijnym już za niecałe dwa lata (grudzień 2019) zyska jeszcze przyjemniejsze i estetyczne centrum miasta. W ramach projektu, który opiewa na kwotę ponad 5,4 mln zł – z czego środki unijne stanowią prawie 3,7 mln zł – zaplanowano gruntowną rewitalizację uzdrowiskowych części ulic Zdrojowej i Jana Wiktora oraz połączenie promenady nad Grajcarkiem z Parkiem Dolnym. Między tymi dwoma punktami powstaną klimatyczne alejki dla spacerowiczów, charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem wysokości.

Z myślą o turystach przy ulicy Głównej zostanie wybudowany taras widokowy, z którego będzie można podziwiać okoliczny krajobraz. Powstaną tu też schody stanowiące główny trakt pomiędzy ulicą a kolejką na Palenicę, skąd turyści będą mogli dotrzeć na szczyt.

W projekcie zaplanowano również kompleksową modernizację alei spacerowych wokół Parku Dolnego, w połączeniu z ulicą Zdrojową oraz przebudowę Alei Parkowej, która po remoncie będzie funkcjonować jako droga dojazdowa do sąsiednich zabudowań.

Po większości alejek będzie można nie tylko spacerować, ale również – co ucieszy miłośników dwóch kółek – poruszać się na rowerze. Wszystkie ścieżki spacerowo-rekreacyjne będą szerokie, dokładnie oznakowane i oświetlone. Ponadto – co ważne – otoczenie alejek zaprojektowano tak, by podkreślić zabytkowy charakter miejsca oraz dostosować je do historycznej i regionalnej architektury. Nie zabraknie tu też fontann i stylowych ławeczek oraz zielonych skwerów, z licznymi krzewami i rabatami kwiatowymi.

W gminie i mieście Szczawnica bardziej ekologicznie

Poprawa jakości powietrza w całym województwie oraz edukowanie mieszkańców na temat szkodliwości smogu i wspólnej dbałości o ochronę środowiska, to jedno z ważniejszych zadań w działalności samorządu województwa – szczególnie po wejściu w życie przepisów uchwał antysmogowych dla Krakowa i Małopolski.

Już wkrótce również mieszkańcy oraz kuracjusze przybywający tak licznie do Szczawnicy będą mogli odetchnąć tu jeszcze czystszym, górskim powietrzem. Dzięki dwóm przekazanym umowom na terenie miasta i gminy Szczawnica zostaną wymienione stare i nieekologiczne kotły w 325 budynkach. Piece zostaną zastąpione spełniającymi najwyższe normy kotłami na paliwa stałe, gazowe, biomasę oraz pompami ciepła. Działania te wpłyną na zdecydowane zmniejszenie smogu w tej uzdrowiskowej miejscowości i na ograniczenie emisji szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5.

Przypomnijmy, że w sumie w domach całej Małopolski zostanie wymienionych ponad 26,5 tys. nieekologicznych pieców, na co przeznaczono aż 295 mln zł z RPO. Z tej kwoty prawie 3,6 mln zł dotacji unijnej trafi właśnie do miasta i gminy Szczawnica.

W wydarzeniu wziął udział także Stanisław Barnaś – radny Województwa Małopolskiego.

malopolskie.pl


18 października 2018
17 października 2018
16 października 2018