Szansa na nowe przeprawy mostowe w regionie?

Program Mosty dla Regionów cieszy się dużym zainteresowaniem. 75 samorządów zawnioskowało o 86 milionów złotych na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do budowy przepraw, lista wniosków z naszego regionu poniżej.

Kto się ubiega o dofinansowanie inwestycji

W programie Mosty dla Regionów wpłynęło 75 wniosków. O dofinansowanie dokumentacji projektowej ubiegają się samorządy wszystkich szczebli z 14 województw, w tym najwięcej z Małopolski – 22. Jedynie samorządy z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego nie złożyły wniosków.

O jakie pieniądze samorządy wnioskowały

W ramach naboru samorządy wnioskowały o ponad 86 milionów złotych dofinansowania na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji. Szacowany przez wnioskodawców późniejszy koszt budowy przepraw, dla których złożono wnioski, wynosi ponad 4 miliardy złotych. Na realizację programu Mosty dla Regionów rząd przeznaczył około 2,3 miliarda złotych.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie do 80% wartości inwestycji. Zgodnie z zapisami Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, inwestycje przygotowane w ramach programu Mosty dla Regionów będą mogły uzyskać dofinansowanie na etap budowy ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, którymi dysponuje Minister Infrastruktury.

Co dalej

Obecnie komisja złożona z przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad weryfikuje złożone wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym. Na podstawie rekomendacji komisji, Minister Inwestycji i Rozwoju podejmie decyzję o ostatecznie wybranych do dofinansowania projektach.

– Ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków  pierwszych decyzji możemy spodziewać się w połowie roku – zapowiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dokładny termin decyzji jest uzależniony od jakości złożonych wniosków o dofinansowanie i zakresu niezbędnych wyjaśnień i ewentualnych korekt we wnioskach.

Ochotnica Dolna:

  • Budowa przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi oraz niezbędną infrastrukturą drogową w os. Paluch – miejscowości Tylmanowa nad rzeką Dunajec

Szczawnica

  • Budowa mostu na potoku Grajcarek w Szczawnicy na odcinku w km 4+198 w ciągu drogi gminnej ul. Szlachtowska boczna nr 264859K
  • Budowa mostu na potoku Grajcarek w Szczawnicy na odcinku w km 4+830 w ciągu drogi gminnej ul. Niterbarg

Kamienica

  • Budowa mostu w Kamienicy na Potoku Zbludzkim
  • Budowa mostu w Kamienicy na rzece Kamienica

Powiat Nowotarski

  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa -Tylmanowa wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 15+887 i budową mostu na potoku Skrodne, w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Dolna
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 10+728 i budową mostu na potoku Homole, w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w miejscowości Jaworki
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 1+786 i budową mostu na potoku Skrzypne, w ciągu drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne – Szaflary – Ostrowsko w miejscowości Skrzypne

Województo Małopolskie

  • Budowa mostu w ciągu DW 969 w m. Dębno wraz z dojazdami
  • Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu

zdjęcie: burst, miir.gov.pl


16 sierpnia 2019
16 sierpnia 2019
13 sierpnia 2019