Studium Dostępności Infrastrukturalnej Pienin

W Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem zaprezentowano Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowe, obejmujące analizę układu drogowego w Pieninach. W spotkaniu uczestniczył marszałek Witold Kozłowski oraz posłowie na Sejm: Anna Paluch i Patryk Wicher, senator Jan Hamerski, Jan Dyda – wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem, Robert Górecki – zastępca dyrektora ds. inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie i kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu – Janusz Klag.

Główne atrakcje Pienińskiego Parku Narodowego koncentrują się wokół spływu przełomem Dunajca czy szlaków turystycznych na Trzy Korony i Sokolicę. Szerokie grono rowerzystów i miłośników pieszych wędrówek przyciąga Jezioro Czorsztyńskie. Po stronie wschodniej Pienin rozciągają się tereny o mniejszej skali urbanizacji, dzięki czemu stanowiące dużą atrakcję dla górskiej turystyki pieszej. Wszystko to w połączeniu z coraz bogatszą ofertą noclegową i gastronomiczną przyciąga kolejnych odwiedzających. Obecna infrastruktura komunikacyjna wymaga jednak zmian, likwidujących trudności komunikacyjne w rejonie Krościenka nad Dunajcem oraz Szczawnicy.

Pieniny są jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów części Małopolski. To piękny i atrakcyjny obszar, ze zróżnicowanymi i cennymi przyrodniczo miejscami. Przedstawiamy koncepcję i program działań inwestycyjno-organizacyjnych, zmierzających do usprawnienia komunikacji w regionie

– poinformował marszałek Witold Kozłowski.

Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowe obejmuje analizę układu drogowego w obszarze wyznaczonym głównymi osiami transportowymi: drogami krajowymi DK 49 i DK 87, drogami wojewódzkimi DW 969, 968 oraz drogami powiatowymi w otoczeni

www.malopolska.pl


23 lipca 2021
21 lipca 2021
21 lipca 2021