STRAŻACY Z GMINY KROŚCIENKO N.D. OTRZYMALI SPRZĘT ZAKUPIONY Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 27 grudnia 2018r. Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem przekazał jednostkom z terenu Gminy sprzęt ratowniczy oraz samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony dzięki dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W uroczystym przekazaniu uczestniczył Poseł na Sejm RP Pan Edward Siarka, który wyraził wdzięczność druhom za ich ofiarną służbę oraz zapewnił o dalszym wsparciu dla lokalnych jednostek OSP.

Szczególne podziękowanie skierował do Pana Posła, Wójt Gminy Krościenko n.D., – „W imieniu strażaków oraz swoim własnym, dziękuję Panu za ogromne zaangażowanie w rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych i wsparcie naszych starań w pozyskiwaniu funduszy na zakup sprzętu. Odpowiednio wyposażone służby działające sprawnie i efektywnie, dają poczucie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom oraz turystom”.

W ramach dotacji zakupiono między innymi defibrylator, średni zestaw Holmatro, aparaty powietrzne, detektory wielogazowe, torbę medyczną PSP R1, agregat prądotwórczy, zestawy umundurowania bojowego oraz samochód marki MAN TGM 18.340. Sprzęt ten jest niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, poprawiając stan bezpieczeństwa mieszkańców i turystów oraz zapewniając efektywność i skuteczność działań ratunkowych.

Całkowity koszt zakupu sprzętu i wyposażenia wyniósł 174 723,00 złotych, w tym: dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości 172 723,00 złotych oraz 2 000,00 złotych środki własne Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Koszt zakupu samochodu to 600 000,00 złotych, w tym: dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości 300 000,00 złotych, pozostała suma pochodzi ze środków własnych Gminy Krościenko nad Dunajcem

 

kroscienko-nad-dunajcem.pl/


5 lutego 2021
25 stycznia 2021
18 stycznia 2021