Starostą Powiatu Nowotarskiego został ponownie wybrany Krzysztof Faber

Zakończyła się I sesja VI kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego. Radni otrzymali od Komisarza Wyborczego zaświadczenia o wyborze na radnego a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Przewodniczącym Rady Powiatu Nowotarskiego na najbliższą kadencję wybrany został Tadeusz Rafacz wiceprzewodniczącymi Józefa Guziak i Michał Borzęcki. Starostą Powiatu Nowotarskiego został ponownie wybrany Krzysztof Faber, Wicestarostą Bogusław Waksmundzki. Członkami Zarządu zostali Rafał Jandura i Piotr Męderak  a Urzędującym Członkiem Zarządu Karol Skrzypiec.

 


10 grudnia 2018
10 grudnia 2018
10 grudnia 2018