Starostą Powiatu Nowotarskiego został ponownie wybrany Krzysztof Faber

Zakończyła się I sesja VI kadencji Rady Powiatu Nowotarskiego. Radni otrzymali od Komisarza Wyborczego zaświadczenia o wyborze na radnego a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Przewodniczącym Rady Powiatu Nowotarskiego na najbliższą kadencję wybrany został Tadeusz Rafacz wiceprzewodniczącymi Józefa Guziak i Michał Borzęcki. Starostą Powiatu Nowotarskiego został ponownie wybrany Krzysztof Faber, Wicestarostą Bogusław Waksmundzki. Członkami Zarządu zostali Rafał Jandura i Piotr Męderak  a Urzędującym Członkiem Zarządu Karol Skrzypiec.

 


19 marca 2019
15 marca 2019
4 marca 2019