Środki z programy „Mały Strażak” dla Ochotnicy

W ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak” oraz „Mały Strażak” wpłynęło w sumie 41 wniosków. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu w oparciu o obowiązujące „Zasady…” oraz Regulamin Programów rozpatrzył wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 38 wniosków, które Zarząd rozpatrzył pozytywnie uzyskały opinię Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Zarząd przyznał dotacje na łączną kwotę 1.419.723,27 zł. Dotację w wysokości ok. 4 500 tyś zł. otrzymała Gmina Ochotnica Dolna na  zakup modeli szkoleniowych do nauki pierwszej pomocy.


23 lutego 2020
21 lutego 2020
21 lutego 2020