Sprzęt ratowniczy dla Gminy Krościenko z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 23 listopada 2017r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał z Gminą Krościenko umowę na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krościenko.

W uroczystości podpisana umów udział wzięli Wójt Gminy p.Jan Dyda, Skarbnik Gminy p. Dominika Działowska oraz Prezes Zarządu Gminnego  Oddziału Związku OSP RP p.Piotr Ciężkowski

Konkurs na terenie województwa małopolskiego był organizowany pilotażowo. W odpowiedzi na ogłoszenie naboru o udział w programie, złożonych zostało ponad 170 wniosków, w tym również       z gminy Krościenko, który uzyskał pozytywną weryfikację. Jak podkreślił na spotkaniu Minister Sprawiedliwości „do Funduszu Sprawiedliwości wpływają pieniądze od ludzi, którzy dopuścili się przestępstwa, złamali prawo, uczynili krzywdę innym. Będzie on realnie i namacalnie służył mieszkańcom Małopolski

Dotacja dla gminy wynosi 119 720, 00 zł w ramach, której zostanie zakupiony sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi  m.innymi, defibrylator, zestaw Holmatro, torby medyczne PSPR-1,aparaty powietrzne.

Pomoc dla jednostek OSP ze strony Ministra Sprawiedliwości   jest ukłonem w stronę ludzi, którzy  niosą  natychmiastową  pomoc.  Dzięki temu sprzętowi nasi strażacy będą mogli jeszcze sprawniej działać i jeszcze lepiej służyć mieszkańcom i turystom- stwierdził Jan Dyda –Wójt Gminy Krościenko.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał dziś w Krakowie z przedstawicielami małopolskich samorządów umowy na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki temu do strażaków, którzy ochotniczo niosą pomoc ofiarom wypadków, trafi nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi. To pierwszy etap takiej pomocy z Funduszu Sprawiedliwości – w przyszłym roku sprzęt ratowniczy powinny dostać wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce.

– Do Funduszu Sprawiedliwości wpływają pieniądze od ludzi, którzy dopuścili się przestępstwa, złamali prawo, uczynili krzywdę innym. Będzie on realnie i namacalnie służył mieszkańcom Małopolski. Podjąłem bowiem decyzję, że niemałą część środków Funduszu przekażę dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. To ludzie, którzy z wielkim poświęceniem, oddaniem, a często z narażeniem własnego życia, niosą pomoc innym. Zawsze należy im się za to szacunek. Ale w parze z uznaniem powinno iść realne wsparcie – powiedział Zbigniew Ziobro podczas uroczystości w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Inwestycja w ratowanie życia

Za pośrednictwem małopolskich samorządów strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymają najlepszy sprzęt ratowniczy o wartości 10 milionów złotych. Będzie to m.in. kilkanaście specjalistycznych wozów ratownictwa drogowego, 200 defibrylatorów i 630 w pełni wyposażonych profesjonalnych medycznych zestawów ratowniczych do niesienia natychmiastowej pomocy.

Minister podkreślił, że to właśnie strażacy z OSP często są pierwsi na miejscu wypadków na drogach i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie ofiar. Nowoczesny sprzęt zakupiony dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości, między innymi butle tlenowe i defibrylatory, pomoże im w ratowaniu tysięcy ludzi.

– Wszyscy strażacy ochotnicy doskonale wiedzą, jak mocno na ich pomoc liczą mieszkańcy, co wyczuwalne jest zwłaszcza w małych miejscowościach. Dzięki temu sprzętowi będziemy mogli jeszcze sprawniej działać i jeszcze lepiej służyć – mówił poseł Edward Siarka, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W uroczystości wziął również udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– Środki od przestępców wracają do pokrzywdzonych. To najwłaściwsza ścieżka, bo dzięki temu stają się inwestycją w ratowanie ludzkiego życia – zaznaczył.

Fundusz rzeczywistej pomocy

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących.

Jednym z priorytetów dla Ministerstwa Sprawiedliwości jest realizowany w ramach Funduszu program zakupu urządzeń niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach bezpośrednio na miejscu zdarzenia. W odpowiedzi na ogłoszenie naboru wniosków o udział w programie, realizowanym pilotażowo w województwie małopolskim, złożonych zostało ponad 170 wniosków o przyznanie dotacji na sprzęt dla strażaków z OSP.

W przyszłym roku program będzie rozszerzany na pozostałe województwa w Polsce.


18 października 2018
17 października 2018
16 października 2018