Spotkanie w sprawie pozyskiwania środków na realizacje instalacji OZE

W dniu 1.09.2017r. w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna spotkali się przedstawiciele: Miasta i Gminy Szczawnica p. Tomasz Moskalik – Wiceburmistrz  oraz p. Małgorzata Kita – specjalista w referacie ds. środków pomocowych, Gminy Krościenko nad Dunajcem  p. Jan Dyda Wójt Gminy, p. Krystyna Kubik Kierownik referatu inwestycji oraz Gminy Ochotnica Dolna p. Stanisław Jurkowski Wójt Gminy, p. Agnieszka Zabrzewska Skarbnik Gminy, p. Krzysztof Ligęza – główny specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych.  Spotkanie dotyczyło wspólnego składania wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Sąsiednie gminy zaproponowały gminie Ochotnica Dolna udział w projekcie, jako najbardziej doświadczonej gminie w regionie w pozyskiwaniu środków i realizacji obiektów oraz instalacji OZE.

www.ochotnica.pl


23 maja 2018
21 maja 2018
20 maja 2018