Spotkanie nt. strategii marki turystycznej regionu pienińsko – gorczańskiego

Stowarzyszenie LGD Gorce – Pieniny zaprasza wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zaangażować się w budowę strategii marki turystycznej obszaru LGD. Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD, lokalnych liderów, rękodzielników, twórców, rolników, kwaterodawców, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, aktywnie działających grup inicjatywnych, agroturystów, itd. na spotkanie dotyczące budowania marki terytorialnej. Spotkanie poświęcone będzie planowaniu działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości Gmin obszaru LGD i budowaniu kompetencji miejsca.

Marka lokalna powstaje z inicjatywy Stowarzyszenia we współpracy z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami z obszaru: Gminy Czorsztyn, Gminy Krościenko nad Dunajcem, Gminy Ochotnica Dolna oraz Miasta i Gminy Szczawnica. Program będzie służył rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej na naszym obszarze. Rolą powstającego Znaku Promocyjnego będzie udzielanie rekomendacji dla produktów, usług i inicjatyw związanych z obszarem i strategiczny rozwój wybranych kompetencji turystycznych miejsca.

Marka lokalna stwarza przestrzeń dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowania przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem.  Marka lokalna jest narzędziem promocji produktów związanych z regionem, tj. produktów spożywczych, rękodzielniczych, użytkowych, usług opartych o zasoby lokalne, imprez i wydarzeń służących edukacji o regionie lub/i jego promocji.

Spotkanie poprowadzą: Artur Gnat (Prezes Dom Marki Max von Jastrov, Ekspert z zakresu budowania marki) i Olga Gałek (Specjalista ds. marki lokalnej).

Termin spotkania: 9 lipiec 2019r. godz. 17:00

Miejsce: Remiza OSP w Krościenku nad Dunajcem

Zgłoszenia można dokonywać mailowo i telefonicznie do 8.07.2019r.

tel.: 789 304 706              e-mail:  biuro@leadergorce-pieniny.pl

Źródło: www.leadergorce-pieniny.pl


18 października 2019
18 października 2019
17 października 2019