Spotkanie edukacyjne i zwiedzanie wystawy.

W związku z realizacją projektu „Pamięci niepodległej – małej Ojczyzny”, zapraszamy do zwiedzania mobilnej wystawy oraz do udziału w spotkaniach edukacyjnych, które odbędą się 13 października w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej.

Program
14:00 Zwiedzanie wystawy
15:00 Wystąpienia:
Dawid Golik – „Historia bitwy ochotnickiej”
Krzysztof Wielgus – „Lotnicze ślady w Gorcach – historia Liberatora”
Tadeusz Morawa – „Armia Krajowa na Podhalu”

Projekt ma za zadanie upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskiwaniem niepodległości i walką o wolność na poziomie lokalnym. Mieszkańcy, poprzez udział w planowanych wydarzeniach i warsztatach poszerzą swoją wiedzę o historii regionu. Realizacja projektu to walka o pamięć, to przeciwdziałanie zapomnieniu, które dominuje wśród młodego pokolenia. To także zwiększanie świadomości historycznej mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna, kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzanie poczucia współodpowiedzialności za pozostawioną przez przodków schedę i wolność. Projekt ma na celu również zobrazowanie mieszkańcom i wywołanie zmian w ich mentalności, dotyczących tego, że wojny i walka o niepodległość to nie jest temat odległy, daleki, bo rozgrywał się „gdzieś” w Polsce, ale to temat bliski, bo tutejszy – do starć i walki dochodziło w Tylmanowej, w Ochotnicy Dolnej i w Ochotnicy Górnej, w konkretnych częściach poszczególnych wsi.

Mobilna wystawa ma uczcić ponad stuletnią wolność i zaprezentować drogę do wolności Ochotnicy i Tylmanowej. Wystawa składa się z około 100 starych, biało – czarnych zdjęć. Została opracowana przez Pana Tadeusza Morawę.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Organizator
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej.


18 października 2019
18 października 2019
17 października 2019