W sobotę zamknięta droga powiatowa Harklowa – Przełęcz Knurowska

Automobil Klub Krakowski informuje. że w dniu 20 października 2018 r. (sobota) na odcinku Harklowa – Przeł. Knurowka w godz. od 9:25 – 15:30 droga będzie zamknięta dla ruchu kołowego i pieszego.

Prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności, pilnowanie dzieci oraz zwierząt domowych oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowcyh.


24 kwietnia 2019
23 kwietnia 2019
16 kwietnia 2019