Senat uczcił 100. rocznicę utworzenia Związku Podhalan

31 lipca 2019 r. w godzinach nocnych zakończył się pierwszy dzień 83. trzydniowego posiedzenia Senatu. Senatorowie przyjęli jedną uchwałę oraz dwie ustawy, m.in. ustawę przyznającą świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł osobom niepełnosprawnym niezdolnym do samodzielnej egzystencji, a także rozpatrzyli siedem kolejnych ustaw.

Na początku posiedzenia Izba, w obecności członków Związku Podhalan z jego prezesem Andrzejem Skupniem na czele, podjęła uchwałę w 100. rocznicę utworzenia Związku Podhalan (projekt grupy senatorów). Przypomniano w niej, że zanim góralski ruch regionalny przyjął formę organizacji, nieformalnie kształtował się wśród pierwszych góralskich inteligentów, dumnych ze swego pochodzenia i kultury. W 1919 r. powołano Związek Podhalan, organizujący życie społeczne i gospodarcze w regionie do wybuchu wojny. Odtworzony w 1957 r., działa do dziś. Jak podkreślono w uchwale, związek „służy dobru Rzeczypospolitej oraz gospodarczemu i kulturalnemu rozwojowi ziem górskich, pozostając w bliskich relacjach z powołanym przez emigrantów w 1929 r. w Chicago Związkiem Podhalan w Ameryce Północnej (…) Zrzesza nie tylko rodowitych górali pielęgnujących odrębność kulturową i obyczajową, lecz również sympatyków zauroczonych tradycją i współczesnością tej ziemi”. Senat w uchwale wyraża szacunek dla założycieli i działaczy związku i „apeluje do wszystkich instytucji publicznych i organizacji społecznych o wsparcie wielkiego dzieła, jakim jest kultywowanie tradycji i kultury góralskiej – dla Polski”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 72 senatorów, czyli wszyscy uczestniczący w głosowaniu.

www.senat.gov.pl


18 listopada 2019
15 listopada 2019
12 listopada 2019