Samochód dla OSP w Krośnicy z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 13 listopada 2018r., w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, Wójt Gminy – Jan Dyda podpisał z firmą F.H.U. PROFIS, Robert Janczy z Tymbarku umowę na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB – „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Całkowity koszt zakupu samochodu to 600 000,00 złotych. Kwota dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości wynosi 300 000,00 złotych, pozostała suma pochodzi ze środków własnych Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

 


27 maja 2020
23 maja 2020
22 maja 2020