Rusza budowa III etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr!

http://www.szlakwokoltatr.eu/aktualnosc/rusza-budowa

Do 2020 roku Historyczno – kulturowo – przyrodniczy Szlak wokół Tatr wzbogaci się o atrakcyjną infrastrukturę dla rowerzystów. Powstaną także kolejne kilometry ścieżek rowerowych po polskiej i słowackiej stronie granicy.

Umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podpisała w dniu 1 lutego 2019 r. Agnieszka Pyzowska – Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Łączna wartość projektu to blisko 5 mln euro z czego 4 mln euro stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Trzeci etap koncentrował się będzie na rozbudowie cieszącej się ogromnym powodzeniem infrastruktury rowerowej Szlaku wokół Tatr. Zabytkowe obiekty dzięki renowacji zostaną zachowane i uzyskają nowe funkcje:
  • stuletni zabytkowy budynek dawnej stacji PKP w Podczerwonem znajdujący się tuż przy ścieżce rowerowej zostanie wyremontowany i zaadaptowany na centrum obsługi użytkowników Szlaku,
  • dwa spichlerze spiskie w Kacwinie (tzw. „sypańce”) po renowacji i wyposażeniu zostaną udostępnione rowerzystom i turystom.

Użytkownicy szlaku uzyskają też specjalne miejsca odpoczynku bezpośrednio na trasie szlaku takie jak:

  • oaza wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie,
  • rozbudowana strefa relaksu w Nowym Targu przy kładce pieszo-rowerowej na Białym Dunajcu,
  • interaktywna ekspozycja przyrodnicza w Domu Ludowym w Łapszach Niżnych,
  • 2 miejsca odpoczynku z pełnym wyposażeniem na odcinku ścieżki rowerowej z Dursztyna do Łapsz.
 Wybudowanych zostanie także blisko 26 km nowych ścieżek, które prowadzą do unikatowych miejsc na pograniczu w gminie Czarny Dunajec (ścieżka od pętli puścizn w Czarnym Dunajcu do Piekielnika – 6,87 km), gminie Nowy Targ (ścieżka rowerowa prowadząca z Pyzówki do Klikuszowej – 6,88 km), mieście Nowy Targ (ścieżka na lotnisku oraz na ul. Schumana i Młynówka – 2,31 km) lub uzupełniają wcześniej wykonane trasy łącząc je w długie nieprzerwane odcinki (miasto Spiska Bela, obec Huncovce, Hniezdne, Velka Lomnica). Wyremontowany zostanie też odcinek ścieżki w gminie Łapsze Niżne na granicy Kacwin-Wielka Frankowa o dł. 1,12 km oraz 2 kładki pieszo – rowerowe na potoku Czarny Dunajec w Nowym Targu.

Zaplanowano także działania związane z promocją Szlaku wokół Tatr. Projekt wdrażany jest w latach 2018-2020 w polsko-słowackim partnerstwie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z 8 samorządami pogranicza polsko-słowackiego: Gminą Czarny Dunajec, Gminą Miasto Nowy Targ, Gminą Nowy Targ, Gminą Łapsze Niżne, Miastem Spiska Bela,Obec Huncovce, Obec Hniezdne oraz Obec Velka Lomnica.

źródło: szlakwokoltatr.eu, Autor: Joanna Głowacz,

Cristiana Raluca


19 lipca 2019
16 lipca 2019
13 lipca 2019