Rozpoczną się prace przy moście na Potoku Ochotnickim w Tylmanowej

Celem i efektem naprawy jest utrzymanie nośności 30 ton mostu, prace powinny potrwać do połowy grudnia br.

Przeprowadzona ekspertyza określiła aktualną nośność obiektu na 10 t. Celem i efektem naprawy jest utrzymanie nośności 30 ton mostu. Most w Tylmanowej znajduje się na drodze wojewódzkiej 969, która jest główną arterią trasy Nowy Sącz – Nowy Targ. Każdego dnia przejeżdżają tędy setki samochodów nie tylko osobowych, ale także ciężarowych, których tonaż przekracza kilkakrotnie nośność mostu. W okresie  letnim, przy dużym natężeniu ruchu spowodowanym napływem turystów, powstają korki. Stojące samochody skutecznie obciążają konstrukcję. Remont i podniesienie nośności mostu są zatem całkowicie uzasadnione, tym bardziej, że stan techniczny pozostawia wiele do życzenia (szczegółowe informacje poniżej).

22 października bieżącego roku ogłoszono przetarg, do którego zgłosiły się 3 firmy. Po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą – remont przeprowadzi firma Budownictwo Mosty Drogi DMD z Nowego Sącza.  Wyłoniony wykonawca będzie musiał wykonać dokumentację projektową, oraz wszelkie z nią związane roboty budowlane. Zostaną wykonane następujące prace budowlane:
– wykonanie i montaż tymczasowego podparcia ustroju nośnego,
– naprawa pęknięcia skrzydła, ubytków betonu skrzydeł, ław podłożyskowych, ścianek zaplecznych i końcówki płyty ustroju nośnego,
– usunięcie nierówności chodników w rejonie dylatacji
– uszczelnienie rys i pęknięć dylatacji, nawierzchni jezdni i nawierzchni chodników
– uzupełnienie ubytku betonu w obu skrzydłach od strony Łącka

W programie funkcjonalno – użytkowym można przeczytać opis stanu istniejącego:

1. Ustrój nośny:
Na spodzie płyt prefabrykowanych w rejonach brzegów występują liczne przecieki, zwilgocenia, zacieki, wykwity, osady i stalaktyty. Na krawędziach płyt widoczne są ubytki otuliny zbrojenia, odsłonięte i skorodowane pręty zbrojeniowe. Uszkodzenia te występują najintensywniej w polach przy przyczółkach, wspornikach i w polach skrajnych płyt pomostu. W rejonie dylatacji od strony Łącka występują znaczne ubytki i korozja betonu. Miejscami ubytki betonu występują na całej grubości płyty. Ruszt stalowy pozbawiony jest całkowicie powłok malarskich. Dźwigary stalowe wykazują zaawansowaną korozję zwłaszcza przy przyczółkach oraz na skrajnych dźwigarach. Występuje korozja ogólna i wżerowa, jak również miejscowe rozwarstwienie stali. Widoczne jest również ugięcie stalowych dźwigarów.

2. Przyczółki:
Na powierzchni betonu przyczółków występują rysy siatkowe, zacieki, osady wykwity, wyługowania. Na ławach podłożyskowych i ściankach zaplecznych występuje zaawansowana korozja i ubytki betonu zwłaszcza w narożach. Na skrzydle od strony miejscowości Łącko i od dolnej wody, występuje pęknięcie konstrukcji betonu wraz z jego przemieszczeniem. Na obu skrzydłach przyczółka od strony Łącka występują znaczne ubytki betonu.

3. Nawierzchnia:
Nawierzchnia jezdni i chodników wykazuje miejscowe poprzeczne pęknięcia. Nawierzchnia chodników w rejonie dylatacji jest zdeformowana.

4. Dylatacje:
Dylatacje bitumiczne znajdują się nad przyczółkami. Dylatacje są zdeformowane oraz widoczne są rysy. Na chodnikach występują dylatacje w postaci szczelin. Nawierzchnia chodników w rejonie szczelin jest zdeformowana.

  

źródło i zdjęcia: zdw.krakow.pl


15 grudnia 2019
15 grudnia 2019
12 grudnia 2019