Rozpoczęła się budowa Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu

Prace przy Domu Podhalańskim w Ludźmierzu obejmą modernizację oraz rozbudowę obiektu wraz z zapewnieniem instytucji odpowiedniego wyposażenia. Projekt ukierunkowano w głównej mierze na zachowanie rodzimej twórczości podhalańskiej, szczególnie w takich dziedzinach jak piśmiennictwo ludowe, gawędziarstwo, muzyka, strój, obrzędy i zwyczaje. Planuje się stworzenie pracowni: etnograficznej, etnomuzykologicznej, etnochoreograficznej, języka, sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego, edukacji regionalnej z powierzchnią biurową i salą wielofunkcyjną, specjalistycznej do digitalizacji archiwalnych zbiorów fonograficznych i piśmienniczych, wideo, fotograficznej oraz studio nagrań.

W symbolicznym rozpoczęciu budowy wzięli udział: marszałek województwa Witold Kozłowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Piczura, parlamentarzyści: senator Jan Hamerski, poseł Anna Paluch i poseł Patryk Wicher, starosta tatrzański Piotr Bąk, członek zarządu Powiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec, Prezydium Zarządu Związku Podhalan na czele z prezesem Julianem Kowalczykiem, wiceprezesem Piotrem Gąsienicą, Janiną Naporą oraz Anną Trybunią-Wyrostek, były prezes Związku Podhalan Andrzej Skupień, a także wiceprezes Związku Podhalan oddział w Ludźmierzu Ewa Iwulska. Poświęcenia placu budowy dokonał kapelan Związku Podhalan ks. Władysław Zązel.

Na wstępie chciałem podziękować tym wszystkim, z którymi na początku było mi dane rozmawiać, uzgadniać wiele kwestii na temat tej inwestycji. Myślę tutaj szczególnie o poprzednich władzach Związku Podhalan, ale także obecnych. Kiedy zostałem marszałkiem województwa, od samego początku podkreślałem, że Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ musi – symbolicznie – posiadać drugie skrzydło, aby móc się wzbić na wyżyny swoich projektów i zadań. Tak więc dziś, rozpoczynamy budowę – wspólnie ze Związkiem Podhalan -Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich, które będzie pełniło funkcję właśnie drugiego skrzydła, a nawet drugiego płuca nowosądeckiego Sokoła

– mówi marszałek Witold Kozłowski i dodaje, że to inwestycja bardzo ważna nie tylko dla Podhala, ale całej Małopolski.

Chcemy w tym miejscu zachować dziedzictwo naszej kultury, w pełnym jej wymiarze. Dla zachowania i uczczenia dorobku naszych przodków, ale także dla przyszłych pokoleń, aby móc z tym ogromnym dorbkiem kultury obcować. Drugą ważną misją tego miejsca będzie prowadzenie szerokiej oferty wydarzeń kulturalnych. To miejsce będzie przedłużeniem obowiązującej umowy o współpracy wszystkich jednostek kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Województwo Małopolskie.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 32,5 mln złotych, z czego 7,5 mln złotych pochodzi z budżetu województwa, 25 mln złotych to środki unijne oraz 5,8 tys. – środki własne Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku.

Marszałek Witold Kozłowski 18 lipca przekazał do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu dekret ustanawiający św. Jana Pawła II Wielkiego Patronem Województwa Małopolskiego.

www.malopolska.pl


24 września 2023
23 września 2023
23 września 2023