Rozpoczęcie prac budowlanych w Krośnicy

Firma Zibud z Kamienicy rozpoczęła prace związane z rozbudową drogi powiatowej 1638K Krośnica – Sromowce Niżne.

Obecnie trwają wykopy pod zaprojektowaną kanalizację deszczową oraz chodnik.

Inwestycja na liczącym około 400 m. odcinku drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 969 obejmować będzie:
– poszerzenia drogi,
– wykonanie nowej nawierzchni,
– budowie chodnika prawostronnego wraz z przebudową zjazdów,
– budowie pobocza,
– przebudowie zatoki autobusowej,
– budowie ścieku przykrawężnikowego,
– przebudowie rowu,
– budowie korytka ściekowego,
– budowie kanalizacji deszczowej.

Planowany termin zakończenia prac – wrzesień 2019r.

pzd.nowotarski.org.pl/


24 maja 2019
20 maja 2019
20 maja 2019