Rozbudowa drogi powiatowej w gminie Ochotnica Dolna

Przy drodze powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa powstają nowe chodniki.

Inwestycja rozpoczęta we wrześniu polegać będzie na rozbudowie drogi powiatowej nr 1637K w miejscowościach Ochotnica Górna oraz Ochotnica Dolna.

W Ochotnicy Górnej od osiedla Jaszcze w kierunku osiedla Puchry przebudowany zostanie około 490-metrowy odcinek drogi powiatowej. W tym miejscu docelowo ma powstać lewostronny chodnik o szerokości 1,5m. Roboty prowadzone będą równolegle na 580-metrowym odcinku w rejonie osiedla Równie w Ochotnicy Dolnej, gdzie zostanie wykonany dwumetrowy chodnik z kostki betonowej.

Prace na obu odcinkach drogi powiatowej obejmować będą rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania tj. nawierzchni jezdni i zjazdów oraz rozbiórkę przepustów, poszerzenie pasa wraz z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, budowę odwodnienia drogi, przebudowę zjazdów i ogrodzeń oraz budowę ścieku przykrawężnikowego.

Inwestycja ma potrwać do września przyszłego roku.
Wykonawcą robót działającym na zlecenie PZD jest Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD, Grzegorz Zając 34-608 Kamienica 477.


24 września 2023
23 września 2023
23 września 2023