Rondo w Dębnie Podhalańskim wybudowane i oznakowane

Zadanie było finansowane ze środków Powiatu Nowotarskiego i Województwa Małopolskiego

Kierowcy mogą już jeździć po nowo wybudowanym rondzie w Dębnie Podhalańskim. Skrzyżowanie dróg wojewódzkiej i powiatowej zmieniło się nie do poznania.  Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane ZIBUD Grzegorz Zając z Kamienicy.

Zakres robót obejmował następujące zadania: rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 969 od km 0+729,70 (odc. Ref. 060) do km 0+192,00 (odc. Ref. 070) stanowiących dojazdy do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 oraz powiatowej 1639K; rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1639K stanowiącego dojazd do rozbudowywanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 oraz powiatowej 1639K; przebudowa poboczy; budowa chodników; przebudowa i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych; budowa zatok autobusowych; przebudowę wlotu skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Długą (droga gminna) w km 0+121,87(wg km odc. Ref. 070); wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; budowa oświetlenia drogowego.

źródło i zdjęcia:pzd.nowotarski.pl


15 grudnia 2019
15 grudnia 2019
12 grudnia 2019