REWITALIZACJA RATUSZA W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM ROZPOCZĘTA

W ostatnich dniach rozpoczęła się – tak długo wyczekiwana – modernizacja zabytkowego ratusza na krościeńskim Rynku. W ramach podejmowanych działań odnowiona zostanie nie tylko fasada budynku, ale przede wszystkim powstanie nowoczesny budynek Gminnego Centrum Kultury z salą widowiskowo-teatralną i zapleczem dla osób korzystających z rozbudowanej oferty GCK. Swój wygląd zmieni także płyta rynku przed budynkiem Ratusza, nawiązując tym samym do już zmodernizowanej przestrzeni na tyłach obiektu. Działania te są realizowane w ramach projektu pn. Rewitalizację XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem, który wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z jego części poświęcanej rewitalizacji przestrzeni regionalnej (działanie 11.2 RPO WM). Zaś sam projekt był jednym z kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w opracowanym w 2016 roku Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2016-2023.

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 25 czerwca ubiegłego roku, zaś dopiero niedawno – udało się – w czwartym postepowaniu przetargowym – wyłonić firmę, która zaproponowała cenę mieszczącą się w zaplanowanym przez Gminę budżecie projektu.Z punktu widzenia mieszkańców Krościenka nad Dunajcem i turystów odwiedzających naszą Gminę najważniejszym elementem projektu będzie budowa nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury w miejscu działającego tu do końca XX wieku Kina Sokolica. Budynek w tym miejscu zostanie nadbudowany – na parterze powstanie wielofunkcyjna sala mieszcząca ponad 100 osób, w której będą mogły odbywać się koncerty, spektakle i ważne wydarzenia gminne. Powstaną też pomieszczenia wykorzystywane do bieżącej działalności Gminnego Centrum Kultury, co zaowocuje możliwością realizacji większej liczby zajęć, a tym samym znaczącym poszerzeniem oferty GCK. W Nowej siedzibie Centrum powstaną także powierzchnie ekspozycyjne, w których będzie można prezentować dokonania naszych lokalnych artystów, twórców ludowych i rzemieślników.

Krościenko dzięki realizacji projektu zyska obiekt kulturalny z salą multimedialną (możliwość uruchomienia kina studyjnego), przestrzenią do zajęć i warsztatów dla dzieci i dorosłych, miejscem, w którym będą mogli spotykać się i działać nasi seniorzy i gdzie swoje aktywności będzie mogła rozwijać cała nasza lokalna wspólnota. Z kolei przebudowana północna płyta rynku pozwoli w sposób estetyczny wyodrębnić jezdnie, zatoki postojowe, zatoki autobusowe i ciągi piesze. Dzięki temu powstanie atrakcyjna i przyjazna dla mieszkańców i turystów przestrzeń publiczna. To z kolei z pewnością przyczyni się do powstania nowych miejsc spotkań w otoczeniu ciekawie zaprojektowanej zieleni. Z kolei pod odnawianą płytą Rynku wymienione zostaną sieci podziemne (wod-kan, powstanie też kanalizacja deszczowa), tak aby przez kolejne lat nie było konieczności rozkopywania odnowionej płyty Rynku.

Koszt całej przebudowy wyniesie nieznacznie ponad 8 mln złotych, zaś dotacja ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniesie 4,15 mln zł. Zakończenie projektu przewidziano na czerwiec roku 2021, jednak wykonawca – Firma Ogólnobudowlana Marek Głowa z Łopusznej deklaruje, iż zakończy prace do grudnia przyszłego roku.

Projekt pn. „„Rewitalizacja XIX wiecznego ratusza wraz z odtworzeniem historycznych funkcji rynku w Krościenku nad Dunajcem”  nr RPMP.11.02.00-12-0658/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

 


27 maja 2020
23 maja 2020
22 maja 2020