Przeszli 1944 m – Inauguracja AKrun

 

W sobotę 22 września w Ochotnicy Górnej w os. Skała miała miejsce inauguracja biegów historycznych AKrun. Przedstawiciele Fundacji Armii Krajowej w Londynie zebrali się wraz z mieszkańcami i przedstawicielami Wolnej Republiki Ochotnickiej, aby uczcić i wspomnieć partyzantów m. in. mjr Adama Stabrawy „Borowy”.

Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu i zapowiedzi biegów AKrun, które w przyszłym roku mają zawitać do Ochotnicy Górnej, wszyscy uczestnicy przeszli przyszłoroczną trasę biegu –  symboliczne 1944 m do grobu partyzanta 1PSP plutonowego Władysława Pisarskiego „Piwonia”.

W os. Skałka w Ochotnicy Górnej w dniu 24 września 1944 żołnierze 1PSP AK złożyli przysięgę. W tym miejscu również miał siedzibę sztab IV batalionu 1PSP dowodzony przez kapitana Juliana Zapałę „Lamparta”. Miejsce to jest wyjątkowe także dlatego, że na tym terenie rozpoczęła się tzw. „Bitwa Ochotnicka” – największa bitwa partyzancka w Południowej Polsce. Jest to miejsce, w którym znajdują się groby partyzantów poległych w tej bitwie.

Inauguracja biegów była dobrą okazją do wymiany informacji, wspomnień, i przywołania pamięci o partyzantach i żołnierzach z naszego regionu.

 


19 lipca 2019
16 lipca 2019
13 lipca 2019