Przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Łącko

Oficjalnie przekazany został m. in. nowy samochod

16 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łącku, w którym wzięli udział delegaci reprezentujący wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Łącko oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina, Zastępca Wójta Gminy Łącko – Paweł Dybiec oraz Radny Powiatowy – Roman Potoniec. Celem  spotkania było omówienie spraw bieżących, podsumowanie  roku 2016 oraz przyjęcie założeń do realizacji na 2017 rok. Na zakończenie posiedzenia jednostki OSP otrzymały sprzęt, który został zakupiony z dofinansowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z budżetu Gminy Łącko.
Wykaz sprzętu:
1. Agregat prądotwórczy 4 kW – 1 szt.
2. Węże tłoczne W-52 – 20 szt.
3. Węże tłoczne W- 75 – 21 szt.
4. Ubranie specjalne – 5 szt.
5. Tłumice – 8 szt.
6. Buty specjalne – 16 par.
7. Hełmy – 16 szt.
8. Latarki z uchwytami do hełmu – 39 szt.
9. Rozdzielacze kulowe – 2 szt.
10. Prądownice – 6 szt.
11. Kominiarki – 5 szt.

Całkowita wartość przekazanego sprzętu wyniosła  55 370 zł.

W tym samym dniu został włączony do systemu nowo zakupiony samochód GBA z OSP Kadcza.

źródło i zdjęcia: lacko.pl


19 listopada 2022
8 listopada 2022
1 listopada 2022