Co w projekcie budżetu gminy Ochotnica Dolna?

Projekt budżetu na rok 2017 będzie omawiany i głosowany na najbliższej Sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna 30.12.2016

Planowane dochody to około 38,4 mln zł, a wydatki w roku 2017 to ok. 41,7 mln zł.

Najważniejsze inwestycje w przyszłorocznym budżecie to m. in. budowa mikro-instalacji (około  5,7 mln zł – dotacja z NFOŚiGW 2,3 mln zł) i budowa przychodni w Tylmanowej – etap II ( ok. 1,6 mln zł), w projekcie budżetu zarezerwowano również 100 tys zł na budowę ośrodka zdrowia w Ochotnicy Górnej. Budowa chodników Harklowa – Tylmanowa pochłonie 1 mln zł.  Na remont dróg gminnych przeznaczono 32 500 tys zł – remont brzegów rzeki, remont progów zwalniających na rzecze, montaż barierek w os. Jaszcze, regulacja prawna i roboty budowlane w os. Jagieły, wykonanie oświetlenia ulicznego w osiedlach:

  • Kudowe,
  • Lubańskie,
  • Rola,
  • Osobie

Nowy wygląd zyska również otoczenie przed budynkiem szkoły w Tylmanowej, którego koszt wyniesie 33 tys zł, zaś szkoła w Ochotnicy Dolnej zostanie ocieplona (270 tys zł). 200 tys zł zostanie przeznaczone na budowę budynku wielofunkcyjnego w tym m.in biblioteki oraz basenu odkrytego.

Ponadto gmina nadal będzie prowadzić prace związane z rozwiązaniem gospodarki ściekowej (wykonanie przyłączy i dokumentacji) wzbogaci się również o nowy ciągnik do odśnieżana chodników (30 tys zł), 18 tys przeznaczy na modernizację drogi  wojewódzkiej 969 Stary Sącz – Nowy Targ (więcej pisaliśmy tu)

Wiejskie Ośrodki Kultury otrzymają odpowiednio:

  •  Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej 199 tys
  •  Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy dolnej 292 tys
  •  Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej 268 tys

Łączna kwota wydatków majątkowych/inwestycyjnych w roku 2017 będzie wynosić 9,2 mln zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31-12-2016 wyniesie 3 445 610,75 zł


4 sierpnia 2020
4 sierpnia 2020
2 sierpnia 2020