Posiedzenie Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkaniowych i sytuacji społeczno-bytowej mniejszości romskiej w Maszkowicach

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dziś posiedzenie Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkaniowych i sytuacji społeczno-bytowej mniejszości romskiej w Maszkowicach. Spotkaniu przewodniczył II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

W posiedzeniu wzięli udział: wójt gminy Łącko Jan Dziedzina, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji i Straży Pożarnej oraz Wojewódzkich Inspekcji: Ochrony Środowiska, Sanitarno-Epidemiologicznej, Nadzoru Budowlanego, Transportu Drogowego, a także Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Obecny był pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Tomasz Ocetkiewicz.

– Na osiedlu romskim w Maszkowicach i Jazowsku zamieszkuje około 300 osób. Kwestiami, na których skupia się nasza uwaga, są zarówno sprawy socjalno-bytowe mieszkańców, jak i edukacja dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w zajęciach szkolnych to z pewnością szansa na rozwój, ale też droga do integracji społecznej. Rozwiązań wymagają kwestie budowlane. Wspólnymi siłami próbujemy zaradzić newralgicznym kwestiom, szukając optymalnych rozwiązań, a zarazem akcentując, że wszyscy są zobowiązani do przestrzegania prawa – mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

www.malopolska.uw.gov.pl


13 lipca 2024
9 lipca 2024
27 czerwca 2024

ARCHIWUM

 • lipiec 2024
 • czerwiec 2024
 • maj 2024
 • kwiecień 2024
 • marzec 2024
 • luty 2024
 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • październik 2023
 • wrzesień 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • wrzesień 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • październik 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • grudzień 2019
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • listopad 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • sierpień 2018
 • lipiec 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • luty 2018
 • styczeń 2018
 • grudzień 2017
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • kwiecień 2017
 • marzec 2017
 • luty 2017
 • styczeń 2017
 • grudzień 2016
 • listopad 2016
 • październik 2016
 • wrzesień 2016
 • sierpień 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • kwiecień 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • listopad 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014