Ponad 2 mln zł na modernizację wodociągów w Szczawnicy.

W 11 gminach zostanie przeprowadzona modernizacja infrastruktury wodociągowej. Będzie to możliwe dzięki środkom pochodzącym z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Przyznane na ten cel dofinansowanie to łącznie ponad 30 mln zł.

Znamy wyniki naboru projektów w ramach Działania 2.12 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, typ projektu: B. Zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego do dofinansowania zostało wybranych 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 30 mln zł.

Szczawnicy realizacja projektu obejmie całą sieć wodociągową: począwszy od ujęć, poprzez stacje uzdatniania, sieć wodociągową, aż do końcowego odbiorcy. By zwiększyć efektywność systemów zaopatrzenia w wodę i zoptymalizować zużycie wody, infrastruktura zostanie rozbudowana o inteligentne oprogramowanie, systemy bezpieczeństwa, przyrządy pomiarowe i regulacyjne. Wartość tego projektu to ponad 2,3 mln zł, z czego wsparcie ze środków unijnych to blisko 2 mln zł.

Wybraliśmy do dofinansowania 11 projektów, których realizacja przyczyni się unowocześnienia sieci wodociągowych – przede wszystkim wymiany przestarzałych elementów na nowe oraz instalacji inteligentnych systemów zarządzania i monitorowania. Umożliwi to ograniczenie strat wody w sieciach wodociągowych i zwiększy efektywność jej dostaw, z korzyścią dla mieszkańców. By dofinansować jak najwięcej zgłoszonych projektów, zwiększyliśmy pierwotną alokację tj. 17,7 mln zł do kwoty aż 30 mln zł

– wyjaśnia marszałek Witold Kozłowski.

Konkurs FEMP.02.12-IZ.00-034/23 był prowadzony był od 23 listopada 2023 r. do 30 stycznia 2024 r. Dotyczył wsparcia na efektywne gospodarowanie wodą do spożycia i poprawę jej jakości, poprzez np. modernizację lub naprawę sieci, zastosowanie inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania siecią wodociągową czy modernizację stacji uzdatniania wody.


Modernizacja czeka także infrastrukturę wodociągową Piwnicznej-Zdroju. Projekt przewiduje budowę zbiornika czystej wody do obsługi wodociągu w mieście wraz z systemem sterowania i zasilania panelami fotowoltaicznymi. Przedsięwzięcie, o łącznej wartości blisko 3 mln zł, otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości niemal 2 mln zł.

Łososinie Dolnej w ramach projektu zmodernizowanych zostanie 8 ujęć wody, 5 zbiorników wody i 8 sztuk zestawów hydroforowych. Zamontowane zostaną przepływomierze oraz system wizualizacji pracy obiektów wodociągowych. Łączny koszt realizacji projektu to ponad 3 mln zł, z czego wsparcie ze środków FEM to ponad 2 mln zł.

źródło i zdjęcie: malopolska.pl


13 lipca 2024
9 lipca 2024
27 czerwca 2024

ARCHIWUM

 • lipiec 2024
 • czerwiec 2024
 • maj 2024
 • kwiecień 2024
 • marzec 2024
 • luty 2024
 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • październik 2023
 • wrzesień 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • wrzesień 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • październik 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • grudzień 2019
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • listopad 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • sierpień 2018
 • lipiec 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • luty 2018
 • styczeń 2018
 • grudzień 2017
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • kwiecień 2017
 • marzec 2017
 • luty 2017
 • styczeń 2017
 • grudzień 2016
 • listopad 2016
 • październik 2016
 • wrzesień 2016
 • sierpień 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • kwiecień 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • listopad 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014