Partnerstwo na rzecz rozwoju zawodowego Małopolan – spotkanie w Nowym Targu

Z inicjatywy marszałka województwa Witolda Kozłowskiego zostały podpisane kolejne deklaracje dotyczące wzmocnienia współpracy na rzecz rozwoju zawodowego Małopolan. W Nowym Targu swoje podpisy pod deklaracją złożyli dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jan Gąsienica-Walczak – reprezentujący instytucję województwa małopolskiego i starosta nowotarski Krzysztof Faber oraz Członek Zarządu Karol Skrzypiec.

Zostały podpisane również porozumienia pomiędzy Janem Gąsienicą-Walczakiem, dyrektorem WUP w Krakowie, a burmistrzami i wójtami Powiatu Nowotarskiego. W spotkaniu wzięli udział również: Andrzej Gut-Mostowy, Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji, Marek Wierzba, Radny Województwa Małopolskiego, Michał Kądziołka, wicedyrektor WUP w Krakowie oraz Maria Sendrowicz, dyrektor PUP w Nowym Targu.

Podpisywane w Nowym Targu deklaracje i porozumienia wpisują się w strategię wspierania mieszkańców w ich rozwoju i dostosowania kompetencji zawodowych do potrzeb pracodawców, która jest realizowana na wszystkich szczeblach administracji. Rynek pracy dynamicznie się zmienia, a Małopolska na bieżąco reaguje na te zmiany, zwłaszcza te związane z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje pracujących Małopolan i osób powracających do naszego regionu z zagranicy.

Projekty województwa małopolskiego „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” to konkretna oferta dla mieszkańców naszego regionu – można otrzymać niemal 7000 zł dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem systemu bonów szkoleniowych. Głównym celem projektów jest podnoszenie kompetencji językowych, cyfrowych i zawodowych zgodnie ze wskazaniami przeprowadzonego Bilansu Kariery.

Z kolei dla osób powracających z zagranicy, pozostających bez pracy jest projekt „Nowy Start w Małopolsce”, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania na dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.

www.malopolska.pl


15 grudnia 2019
15 grudnia 2019
12 grudnia 2019