Parafia w Krościenku z dotacją – II etap prac

Znane już są wyniki pierwszego naboru programu Ochrony Zabytków, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program ochrony zabytków ma na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

W tegorocznej edycji, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskała Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem. Dotacja przeznaczona zostanie na II etap prac remontowych – elewacji. Kwota dofinansowania wyniesie 150 tyś. zł.

W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu z budżetu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano prace, które obejmowały wymianę pokrycia dachu z gontu, wymianę instalacji odgromowej, wymianę rynien i rur spustowych, remont więźby dachowej nad kruchtą południowa. Całkowity koszt zadania wyniósł 233 tys. zł.

Dziś kościół, mimo kilkakrotnych przeróbek, sprawia wrażenie dość jednolite, łącząc średniowieczne tradycje w planie i bryle z barokowymi szczegółami. Budowla wzniesiona jest z kamienia i potynkowana. Oddzielne gontowe dachy kryją prezbiterium i nawę. Do prezbiterium od północy przylega zakrystia, do nawy zaś od strony południowej – nowa kruchta. Kościół otacza kamienny mur, pozostałość dawnego cmentarza. Koszty budowy skarpy od strony Dunajca, zabezpieczającej kościół przed niszczycielskim nurtem rzeki, pokrył w 1841 r. ówczesny właściciel Krościenka Michał Kulig.

http://astraia.pl


20 października 2020
15 października 2020
14 października 2020