Oficjalne wyniki wyborów Sołtysa w Sołectwie Tylmanowa

Stanisław Michałczak zwyciężył różnicą 20 głosów

Wybory odbyły się w dniu 29 listopada 2015 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej w godz. 7.30 -18.30
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 2311
2. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania – 858
3. Liczba kart wyjętych z urny – 857
4. Liczba głosów ważnych – 852
5. Liczba głosów nieważnych – 5
Kandydat na Sołtysa Sołectwa P. LIGAS JAN otrzymał 416 głosów ważnych.
Kandydat na Sołtysa Sołectwa P. MICHAŁCZAK STANISŁAW otrzymał 436 głosów ważnych.
Sołtysem Sołectwa Tylmanowa został wybrany

P. STANISŁAW MICHAŁCZAK


15 grudnia 2019
15 grudnia 2019
12 grudnia 2019