Odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi Pana Franciszka Florjana

Przed rozpoczęciem V Sesji Rady Gminy Łącko w Urzędzie Gminy miało miejsce uroczyste uhonorowanie Złotym Krzyżem Zasługi Pana Franciszka Florjana – byłego  sołtysa wsi Łącko. Odznaczenie państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dla osoby zasłużonej na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej wręczył w imieniu Prezydenta Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski w towarzystwie Posła na Sejm RP – Józefa Leśniaka. W uhonorowaniu Pana Floriana udział wzięli Wójt Gminy Łącko, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego – Roman Potoniec, Radni Gminy Łącko, sołtysi i kierownicy gminnych jednostek. W trakcie spotkania dołączył również Poseł na Sejm RP Jan Duda.

Pan Franciszek Florjan wstąpił do Związku Solidarność Rolników Indywidualnych w Łącku w chwili jego powstania. Tworzył, z innymi, od podstaw organizację związkową w Gminie Łącko. W 1981 r. brał udział w strajku okupacyjnym w Rzeszowie. Wchodził w skład grupy związkowców, którzy jeździli do Krakowa w celu dokonania rejestracji kół wiejskich. Kilkakrotnie, wraz z innymi członkami związku, jeździł do Warszawy jako uczestnik organizowanych ówcześnie strajków. Uczestniczył w uroczystości poświęcenia Trzech Krzyży w Szczecinie, upamiętniającej powstanie Solidarności, jako delegacja ze sztandarem koła „S RI” Łącko. Kilkakrotnie brał udział w uroczystościach poświęcenia sztandaru w Ludźmierzu. W czasie stanu wojennego przez pewien okres przechowywał w swoim domu sztandar „S RI” oddział Łącko. Zajmował się także zbieraniem żywności dla osób internowanych. Również w czasie stanu wojennego był członkiem gminnej komisji wyborczej.

www.lacko.pl


18 września 2019
18 września 2019
17 września 2019