Obwodnice Nowego Targu i Limanowej w rządowym programie 100 obwodnic

Oprócz obwodnic Nowego Targu i Limanowej (obie powinny być ukończone do 2025 roku) w rządowym programie z Małopolski znalazły się obwodnice: Piwnicznej, Makowa Podhalańskiego, Trzebini, Tarnów i Wadowice. 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji.

Ruch pojazdów przez środek miejscowości i uciążliwości z tym związane: korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas, to codzienność wielu Polaków. Aby zwiększył się komfort życia mieszkańców zatłoczonych dziś miast i miasteczek, wybudujemy w ciągu 10 lat 100 obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy poza tereny zabudowane i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach

powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Program stu obwodnic na drogach krajowych jest gotowy do realizacji i przechodzimy do jego wykonania

dodał minister.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49

 • Stan prac przygotowawczych:
  W ubiegłym roku podpisany został Program Inwestycji, co zapoczątkowało prace przygotowawcze. Ujęcie w programie 100 obwodnic pozwoli na rozpoczęcie budowy obwodnicy.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2024 r.
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze numer 49 po zjeździe z drogi krajowej nr 47. Obecnie jest realizowana inwestycja polegająca na rozbudowie drogi krajowej nr 47 pomiędzy Rabką Zdrój a Nowym Targiem. Konieczna stała się również budowa obwodnicy w ciągu dk 49. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, z ominięciem miasta.Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego, zwiększenie przepustowości dróg oraz poprawi się dostępność drogi krajowej nr 47 tzw. zakopianki. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Nowego Targu.Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28

 • Stan prac przygotowawczych:
  Rozpoczęły się wstępne prace analityczno-przygotowawcze dla tego zadania, które są finansowane z budżetu państwa. Ujęcie w programie 100 obwodnic pozwoli na rozpoczęcie budowy obwodnicy.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2024 r.
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Limanowej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze numer 28.Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej w pobliżu Limanowej. Inwestycja ułatwi podróż pomiędzy Nowym Sączem a Rabką-Zdrój i pozytywnie wpłynie na spójność komunikacyjną południowej Małopolski.Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

https://www.gov.pl/


4 lipca 2020
3 lipca 2020
29 czerwca 2020