O transporcie w powiecie nowosądeckim

O wyzwaniach komunikacyjnych, transporcie zbiorowym i problemach, z którymi borykają się mieszkańcy – rozmawiali uczestnicy spotkania w Nowym Sączu. W dyskusji wzięli udział marszałek Witold Kozłowski, starosta Marek Kwiatkowski i samorządowcy z powiatu nowosądeckiego.

Chcemy zmienić sytuację na mapie Małopolski likwidując białe plamy komunikacyjne. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie i w komfortowych warunkach dojeżdżać do pracy czy szkoły. W tym momencie wystąpiliśmy do wojewody o środki na realizację przewozów autobusowych – 12 z nich otrzymało dofinansowanie

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

Gospodarz regionu wspomniał o inwestycjach, które realizowane będą w kolejnych lata. To m.in. przywrócenie linii aglomeracyjnych wokół Nowego Sącza, modernizacja linii kolejowych i dworców, a także budowa trasy Podłęże – Piekiełko, na którą właśnie została podpisana umowa.

Modernizując linie kolejowe czy dworce chcemy zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu kolejowego. Dziś wspólnie z prezesem Krzysztofem Mamińskim podpisaliśmy umowę na rewitalizację 12 dworców w Dolinie Popradu

– dodał marszałek Witold Kozłowski.

Spotkanie z samorządowcami było okazją do dyskusji i wypracowania wspólnego stanowiska.

www.malopolska.pl


23 lutego 2020
21 lutego 2020
21 lutego 2020