Nowy Sącz: Medale „Polonia Minor” na 20-lecie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Spotkaniem, stanowiącym okazję do wspomnień, podsumowań oraz nagrodzenia wyróżniających się osób, pracownicy sądeckiego MORD – instytucji Województwa Małopolskiego – uczcili jubileusz 20-lecia działalności. Podczas uroczystości przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska oraz Leszek Zegzda z zarządu województwa wręczyli medale „Polonia Minor”.

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego sądecki MORD został wyróżniony Medalem „Polonia Minor”, natomiast indywidualne odznaczenia otrzymali: Stanisław Kiełbasa, Krzysztof Leśniak i Agnieszka Rosmmanith. Podczas spotkania wręczono także Złoty Medal za Długoletnią Służbę, przyznany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, które trafił do radnego województwa, a zarazem kierownika oddziału MORD w Nowym Targu Stanisława Barnasia. Warto dodać, że przy okazji jubileuszowego spotkania przyznano też medale nowosądeckiego MORD-u „Za zasługi dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, które trafiły do przedstawicieli samorządu województwa: Urszuli Nowogórskiej oraz Leszka Zegzdy.

Przypomnijmy, że w ciągu dwóch dekad działalności sądecki MORD przeprowadził prawie 1 mln egzaminów praktycznych na wszystkie kategorie prawa jazdy, w tym blisko 840 tys. na kategorię B. Ośrodek organizuje także kursy, m.in. dla kierowców zawodowych, przewożących towary niebezpieczne ADR, a także dla taksówkarzy, osób naruszających przepisy ruchu drogowego („za punkty karne”) oraz kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. To jednak nie wszystko – w instytucji tej można brać udział też w szkolenia cjz zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i dla kierujących ruchem drogowym. Placówka realizuje również zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.


19 listopada 2022
8 listopada 2022
1 listopada 2022