Nowotarski Orange Światłowód

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym) dostęp do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Program realizowany jest w ramach rozstrzygniętych konkursów Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przy wykorzystaniu środków EFRR w ramach I Osi priorytetowej POPC.

Biorąc pod uwagę lokalne potrzeby, Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie m.in. gminy Ochotnica Dolna w ramach projektu „Nowotarski Orange Światłowód”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Ważnym elementem inwestycji jest doprowadzenie sieci do jednostek oświatowych. Jest to związane z wdrażaniem programu rządowego, który zakłada uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zapewniającej szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu a co za tym idzie możliwość realizowania programów edukacyjnych on-line, dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy i wykorzystanie ich w procesie nauczania.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami w ramach projektów POPC inwestycja realizowana jest do granicy działek gospodarstw domowych z listy adresów kwalifikujących się do dofinansowania (tak zwanych „białych plam” na mapie dostępu do Internetu), wskazanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Doprowadzenie sieci do gospodarstw domowych będzie sukcesywnie realizowane do końca września 2020 r.

Ochotnica Dolna
Na obszarze gminy Ochotnica Dolna projekt obejmie swym zasięgiem 1238 gospodarstw domowych w miejscowościach: OCHOTNICA DOLNA, OCHOTNICA GÓRNA, TYLMANOWA oraz 10 szkół w miejscowościach: OCHOTNICA DOLNA, OCHOTNICA GÓRNA, TYLMANOWA

Szczawnica
Na obszarze gminy Szczawnica projekt obejmie swym zasięgiem 1408 gospodarstw domowych w miejscowościach: JAWORKI, SZCZAWNICA, SZLACHTOWA oraz 5 szkół w miejscowościach: SZCZAWNICA, SZLACHTOWA.

Krościenko nad Dunajcem
Na obszarze gminy Krościenko nad Dunajcem projekt obejmie swym zasięgiem 1015 gospodarstw domowych w miejscowościach: GRYWAŁD, HAŁUSZOWA, KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, KROŚNICA oraz 8 szkół w miejscowościach: GRYWAŁD, KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, KROŚNICA

Czorsztyn
Na obszarze gminy Czorsztyn projekt obejmie swym zasięgiem 1107 gospodarstw domowych w miejscowościach: CZORSZTYN, HUBA, KLUSZKOWCE, MANIOWY, MIZERNA, SROMOWCE NIŻNE, SROMOWCE WYŻNE oraz 6 szkół w miejscowościach: KLUSZKOWCE, MANIOWY, SROMOWCE NIŻNE, SROMOWCE WYŻNE

  • Data rozpoczęcia: 27.04.2018
  • Data zakończenia: 31.07.2020
  • Całkowity budżet projektu: 62 425 250,28 zł
  • Wartość unijnego dofinansowania: 30 477 986,51 zł

Pełna lista punktów znajduje się tu

uniaswiatlowodowa.pl, Brett Sayles


16 sierpnia 2019
16 sierpnia 2019
13 sierpnia 2019