Nowe inwestycje z promesom

Nowe przestrzenie muzealne, wyremontowane centra wsi, place zabaw dla najmłodszych i obiekty sportowe dla nieco starszych, a także modernizacja istniejących i budowa nowych obiektów użyteczności publicznej: szkół, remiz OSP i ośrodków kultury – to tylko kilka wybranych inwestycji, które zostaną zrealizowane w sądeckich gminach w ciągu najbliższych dwóch lat dzięki środkom unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez samorząd województwa małopolskiego ze środków PROW 2014-2020 na Sądecczyźnie zostanie zrealizowanych 19 inwestycji, które zmienią oblicze tamtejszych miejscowości. Promesy opiewające łącznie na blisko 10 mln zł beneficjentom przekazali: wicemarszałek Stanisław Sorys oraz przewodnicząca SWM Urszula Nowogórska.

Ponad połowę obszaru Małopolski stanowią obszary wiejskie, na których mieszka około 1,7 mln Małopolan. Dlatego rozwój tych terenów jest dla nas szczególnie ważny. Jako samorząd województwa dokładamy wszelkich starań, aby małopolskie wsie były nie tylko coraz piękniejsze, ale stawały się też atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i rekreacyjnymi. Ale to nie wszystko, bo z pomocą środków z Unii Europejskiej na terenie kilku powiatów przeprowadzamy scalenia gruntów po to, aby zwiększyć efektywność naszego rodzimego rolnictwa

– przekonuje wicemarszałek Stanisław Sorys.

Promesy, które trafiły do beneficjentów z Sądecczyzny to efekt rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego odnowy obszarów wiejskich. W jego ramach można było starać się m.in. o dofinansowanie inwestycji w obiektach pełniących funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej oraz ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Ponad 3 mln zł to łączne dofinansowanie przyznane dla sześciu beneficjentów, którzy na swoim terenie zrealizują projekty kulturalne. Dzięki temu m.in. w gminie Kamionka Wielka powstanie wieża widokowa, nowe budynki wielofunkcyjne będą mieć mieszkańcy Sędziszowej (gmina Bobowa) i Obidzy (gmina Łącko), a centrum społeczno-kulturalne powstanie w przebudowanej remizie OSP w Jelnej (gmina Gródek nad Dunajcem).

Zmienią się też centra wsi: m.in. Lipinki, Łużna, Kamienica, Podole-Górowa, Przydonica i Bartkowa-Posadowa. W Tymbarku powstanie skatepark, w Koniuszowej plac zabaw i nowy chodnik, w park kulturalno-sportowy przemieni się boisko w Sękowej, a w Staszkówce mieszkańcy będą mieć do dyspozycji ścieżkę pieszo-rowerową i scenę plenerową. Zrealizowanych zostanie też kilka inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich. Na te projekty przeznaczono ponad 6,3 mln zł. Natomiast ponad 440 tys. zł pozwoli w gminie Biecz stworzyć nową przestrzeń muzealną w piwnicach Domu z Basztą.

 

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne:

  • Gmina Łącko – Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Obidza

Kształtowanie przestrzeni publicznej

  • Gmina Łącko – Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu DW 968 w m. Zabrzeż
  • Gmina Kamienica – Przebudowa i rewitalizacja placu w centrum miejscowości Kamienica


20 maja 2019
20 maja 2019
17 maja 2019