Mobilne biuro programu „CZYSTE POWIETRZE„ odwiedzi Gminę Ochotnica Dolna i Gminę Łącko

W dniu 21 lipca 2020 roku od godz. 13 do godz. 15 przed Urzędem Gminy będzie możliwość skorzystania z mobilnego biura w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie odpowiedzą na pytania dotyczące termomodernizacji, czy też wymiany tzw. kopciuchów, oraz będą służyć pomocą w wypełnianiu wniosków.
Spotkanie będzie odbywać się z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa takich jak zakładanie maseczek i utrzymanie odpowiedniego dystansu społecznego.

Czyste Powietrze 2.0

Od 15 maja 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” odbywa się na nowych zasadach. Najważniejsze zmiany to m.in.:

  1. uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
  2. zastosowanie nowego formularza wniosku o dotację, bazującego tam, gdzie to możliwe, na oświadczeniach Wnioskodawcy;
  3. integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
  4. powiązanie poziomu dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
  5. skrócenie terminu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni;
  6. wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcia złożone nawet do pół roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Od 10 czerwca istnieje także możliwość złożenia wniosku bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę www.gov.pl i znaleźć zakładkę „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go, korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Nadal funkcjonuje „tradycyjny” system ubiegania się o dofinansowanie przez Portale Beneficjenta Wojewódzkich Funduszy. Aby otrzymać dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba odesłać w wersji papierowej na adres Wojewódzkiego Funduszu.

Więcej informacji o Programie na podstronie Czyste Powietrze oraz na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie

https://www.wfos.krakow.pl/ www.ochotnica.pl


23 lipca 2021
21 lipca 2021
21 lipca 2021