Min. G. Puda ogłasza ponad 7 mld zł na inwestycje w szybki internet

Uruchamiamy konkursy dla operatorów telekomunikacyjnych na największe w historii dofinansowanie budowy szerokopasmowego internetu – poinformował w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Na ten cel przeznaczymy ponad 7 mld zł z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

Inwestycje telekomunikacyjne, które będą dofinansowane z FERC i z KPO dopełnią dostęp do bardzo szybkiego internetu dla prawie wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

Chcemy, aby każdy dom, każda szkoła, każdy obywatel w Polsce mieli dostęp do szybkiego internetu – o przepustowości min. 300 Mb/s

– powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda na konferencji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w której uczestniczył minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Minister Puda podkreślił, że w dzisiejszej rzeczywistości dostęp do szybkiego internetu jest kluczowy. Dzięki temu możemy zdalnie pracować, uczyć się, robić zakupy, załatwiać sprawy urzędowe czy nawet korzystać z usług placówek medycznych.

Chcemy, aby taki internet był także w  mniejszych miejscowościach, wsiach o rozproszonej zabudowie, punktach adresowych bardzo oddalonych od innych zabudowań. I to dla mieszkańców tych miejsc uruchamiamy dziś konkurs o gigantycznej skali.  W jego ramach będziemy realizować inwestycje na ponad 7 mld zł z dofinansowania UE. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z dwóch źródeł – z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na lata 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

– poinformował minister G. Puda.

W ten sposób dostęp do bardzo szybkiego internetu obejmie prawie wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce – ponad 1,7 mln z nich uzyska dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s. Wsparcie będzie dotyczyć także przedsiębiorstw oraz miejsc istotnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego, np. podmiotów leczniczych.

Szybki internet w całej Polsce

Celem ogłoszonego konkursu jest to, aby dostęp do szybkiego internetu miały wszystkie domy i przedsiębiorstwa w Polsce, które dotychczas nie miały możliwości skorzystania ze światłowodu.

Mówimy o terenach, na których dostępu do szybkiej sieci nie było w ogóle

– podkreślił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Ważnym elementem założeń konkursu jest objęcie zasięgiem szybkiej sieci również takich podmiotów jak szkoły, placówki ochrony zdrowia i urzędy. Warunkiem objęcia wsparciem tych podmiotów jest dotychczasowy brak dostępu do szybkiego internetu

– dodał minister Cieszyński.

Ruszają konkursy na budowę sieci

Aby zapewnić wszystkim mieszkańcom Polski możliwość przyłączenia do szybkiej sieci, pozyskujemy środki z dwóch źródeł finansowania: Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Na potrzeby konkursów Polska została podzielona na 402 obszary konkursowe:

  • 152 obszarów w ramach FERC – dostęp do szybkiego internetu zyska 675 tys. gospodarstw domowych;
  • 250 obszarów w ramach KPO – dostęp do szybkiego internetu otrzyma 1 050 tys. gospodarstw domowych.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Ogłoszona inwestycja będzie kontynuacją celów z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, który trwa do końca 2023 r. POPC przyczynił się także do realizacji programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dzięki której praktycznie wszystkie szkoły w Polsce mają dostęp do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu.

Dzięki wsparciu z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 do końca 2023 r. dostęp do szerokopasmowego internetu uzyskało ponad 2 mln gospodarstw domowych i ponad 11 tys.

Efektem tych wszystkich programów cyfrowych będzie dostęp do szybkiego internetu praktycznie dla każdego obywatela, ucznia czy przedsiębiorcy

– powiedział minister funduszy i polityki regionalnej.

 

www.gov.pl


24 września 2023
23 września 2023
23 września 2023