Medale dla pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec wręczył – przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę – Medale za Długoletnią Służbę zasłużonym pracownikom Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Uroczystość odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Pracownicy ZPKWM zostali uhonorowani przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczeniami państwowymi za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

– Serdecznie dziękuję Państwu za zaangażowanie, lojalność i trud, jaki wkładacie w swoją pracę. Dzięki Wam Parki Krajobrazowe są ozdobą naszego województwa. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów – powiedział wicewojewoda Zbigniew Starzec.

 

malopolska.uw.gov.pl


18 września 2019
18 września 2019
17 września 2019