Z wizytą w Gminie Ochotnica Dolna

Marszałek Małopolski odwiedził mieszkańców Gminy Ochotnica Dola i wizytował inwestycje realizowane obecnie, ale także zakończone, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa lub ze środków unijnych.

Gmina doskonale wie jak wydawać środki zewnętrzne. Projekty realizowane na terenie całej gminy już służą mieszkańcom, ale też wpływają na promocję tej części regionu. Cieszę się, że inwestuje się tu nie tylko w infrastrukturę, ale też w rozwój, jak chociażby szerokie zainteresowanie losami baców, tak ważny element ochotnickiej kultury

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

Marszałek Małopolski złożył także kwiaty pod pomnikiem Krwawej Wigilii.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej

Skala przedsięwzięcia swym zakresem obejmowała głównie modernizację, rozbudowę obiektów oczyszczalni ścieków w zakresie technologii oczyszczania, technologii zagęszczania i higienizacji osadu, rozbudowy stacji ścieków dowożonych oraz systemu sterowania. Przeprowadzone prace pomogły m.in. zwiększyć przepustowość.

Oczyszczalnia ścieków po modernizacji działa bez zarzutów mając na uwadze skalę skanalizowania gminy która wynosi ponad 95%. Potwierdzeniem na to są kwartalne badania parametrów ścieków surowych i oczyszczonych, których wyniki są dużo lepsze od dopuszczalnych dla tej wielkości oczyszczalni .

Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej wraz budową iluminacji, przebudową nawierzchni i zielenią

Koszty całkowite: 200 488,04zł

Dofinansowanie: 127 570,54zł

W ramach realizacji inwestycji przebudowano nawierzchnie w otoczeniu Pomnika Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, budową iluminacji i zielenią. Główne zagospodarowanie terenu stanowi kamienny pomnik tzw. Pomnik Krwawej Wigilii, noszący również nazwę „Ochotnicka Nike”, wykonany według projektu Henryka Burzca. Pomnik w szczególny sposób upamiętnia pacyfikację Ochotnicy, dokonaną przez okupantów niemieckich 23 grudnia 1944, kiedy to oddział SS zamordował 56 mieszkańców Ochotnicy, a samą wieś częściowo spalił. Pacyfikacja Ochotnicy była jedną z najkrwawszych niemieckich akcji represyjnych na Podhalu. Według wykazów w dniu 23 grudnia 1944 roku zamordowanych zostało 56 osób, w tym 19 dzieci, 21 kobiet. Spłonęły także: remiza strażacka, dom ludowy i 32 gospodarstwa.

Prace budowlano-remontowe w remizie strażackiej OSP w Ochotnicy Górnej

Koszty całkowite 76 651,45zł

Dofinansowanie 27 815zł

Wykonano prace budowlano-remontowe w remizie strażackiej OSP w Ochotnicy Górnej:

  • Zadaszone zabezpieczenie zewnętrznego agregatu prądotwórczego i zadaszenie wejścia do pomieszczeń operacyjnych
  • Demontaż ościeżnic i obróbka szpalet, malowanie garaży, wymiana oświetlenia oraz prace hydrauliczne
  • Zakup z montażem dwóch bram garażowych


26 października 2023
26 października 2023
26 października 2023