„Mam duszę społecznika” – rozmowa ze Stanisławem Michałczakiem, kandydatem na Sołtysa Tylmanowej

" Wybory to niepowtarzalna okazja do zmiany na lepsze - proszę wszystkich mieszkańców o liczny udział w głosowaniu na Sołtysa i do Rady Sołeckiej"

Już w najbliższą niedzielę (tj. 29.11.15 r.) w Tylmanowej odbędą się wybory na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. Na stanowisko Sołtysa zgłosiło się dwóch kandydatów: Jan Ligas – dyrektor WOK-u w Tylmanowej i dotychczasowy wieloletni Sołtys oraz Stanisław Michałczak – pełniący funkcję Radnego Gminy Ochotnica Dolna.

Poznajmy kandydata na Sołtysa. Poniżej rozmowa ze Stanisławem Michałczakiem. Zapraszamy do lektury.

Wiadomości znad Dunajca: Z pełnienia funkcji Sołtysa nie ma wielkich korzyści materialnych, raczej mnóstwo obowiązków i duża odpowiedzialność. Dlaczego zdecydowałeś się kandydować?

Stanisław Michałczak: Nie ukrywam, że mam duszę społecznika, wszyscy, którzy mnie dobrze znają o tym wiedzą i myślę, że kolejna funkcja społeczna będzie dla mnie źródłem pozytywnej energii. Jednocześnie pełniąc funkcję Radnego Gminy Ochotnicy Dolna i będąc członkiem dwóch komisji gminnych, mam okazję przyglądnąć się funkcjonowaniu gminy i sołectw od środka. O starcie w wyborach na Sołtysa myślałem już od ponad roku. Dodatkowo, koledzy radni poparli moją kandydaturę. Tak więc, start w wyborach na Sołtysa Tylmanowej jest jak najbardziej przemyślaną decyzją.

WzN: Na stronie www.solectwo.tylmanowa.pl można przeczytać, że „po raz pierwszy w naszym sołectwie  mieszkańcy w sposób demokratyczny mogą wybrać Sołtysa i Radę Sołecką”. Jak zatem będą wyglądać tegoroczne wybory?

SM: Dotychczas Radę Sołecką wybierało się na pierwszym Zebraniu Wiejskim, po wyborach na Sołtysa. Te zebrania nie cieszyły się dużą frekwencją; np. na ostatnim takim zebraniu 11.12.2011 r. było zaledwie 55 osób i to one zadecydowały kto będzie zasiadał w Radzie Sołeckiej kadencji 2011-2015. Komisja Statutowa wprowadziła zatem zmiany w statucie Sołectwa Tylmanowa. Dlatego teraz wybór, zarówno Sołtysa, jak i członków Rady Sołeckiej, odbywa się w jednym dniu w drodze wyborów powszechnych, tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. To daje możliwość zagłosowania, i na Radnych sołectwa, i na Sołtysa wszystkim  mieszkańcom, którzy biorą udział w wyborach.

WzD: Mieszkańcy Tylmanowej znają Cię już jako Radnego Gminy Ochotnica Dolna, który aktywnie włącza się w szereg przedsięwzięć. Jak wygląda Twoja „praca”?

SM: Staram się być zawsze tam gdzie dzieje się coś ciekawego, jak tyko mogę to zabieram ze sobą aparat, aby uwiecznić te wydarzenia i podzielić się ich przebiegiem ze wszystkimi, robiąc fotorelację i udostępniając ją na swojej stronie internetowej www.tn.info.pl. Staram się także inicjować niektóre działania, takie jak tegoroczna zbiórka charytatywna czy rowerowa masa krytyczna.

WzD: Jakie działania chcesz podjąć w Tylmanowej jako przyszły Sołtys? Jak Tylmanowa może wyglądać za kilka lat?

SM: Przede wszystkim chciałbym się skupić na obowiązkach jakie nakłada na Sołtysa statut Sołectwa Tylmanowa, a w szczególności rzetelne i sumienne wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego. Ich skuteczna realizacja ma bowiem bezpośredni wpływ na jakość życia każdego. Zależy mi także na efektywnym informowaniu mieszkańców o wszystkich ważnych kwestiach, po to, aby włączali się w życie sołectwa, współdecydowali o tym co się u nas dzieje. Niech to będą nasze wspólne działania, których rezultatem będą dobre decyzje poprawiające jakość życia i wpływające na rozwój naszej miejscowości. Ważną rolę będzie odgrywać także Rada Sołecka, której przedstawiciele reprezentujący poszczególne okręgi, osiedla, będą dostarczać informacji o problemach i trudnościach z jakimi borykają się mieszkańcy na co dzień. Korzystając z kompetencji jakie przysługują Sołtysowi chciałbym zacieśnienia współpracy z Radnymi Gminnymi i Wójtem oraz lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami. Rozmowa, otwartość, współdziałanie, wymiana pomysłów, mogą przyczynić się do dynamicznego rozwoju Tylmanowej.

WzD: Wspomniałeś o tym, że chcesz skutecznie informować mieszkańców. Jak zamierzasz komunikować się z tylmanowianami i wsłuchiwać w ich głos?

SM: Uważam, że bezpośredni kontakt i rozmowa z mieszkańcami jest najlepszą formą porozumiewania się, z której chciałbym jak najczęściej korzystać. Zebrania Wiejskie, konsultacje społeczne, indywidualne spotkania dają nieograniczoną możliwość sprawnego komunikowania się. Dużą rolę odgrywa także przestrzeń elektroniczna, z której korzysta przede wszystkim młodsze pokolenie. Prowadzę stronę internetową www.tn.info.pl, na której umieszczane są ważne dla naszej wsi informacje, a także zdjęcia z wielu imprez i wydarzeń. Dysponuję także ogólnodostępnym e-mailem tylmanowainfo@gmail.com, na który mieszkańcy mogą wysyłać wiadomości, bez konieczności wychodzenia z domu. Jestem także dostępny na portalu społecznościowym Facebook. Nie ograniczają mnie zatem godziny pracy i przestrzeń biurowa. Można się ze mną kontaktować na wiele sposobów. Liczę również na możliwość porozumiewania się z mieszkańcami za pośrednictwem portalu znaddunacja.pl.

WzD: Z jakimi problemami aktualnie boryka się Tylmanowa? Co jest najpilniejsze do zrobienia według Ciebie?

SM: Moim zdaniem najważniejsza sprawą w Tylmanowej jest budowa nowego Ośrodka Zdrowia, który będzie zaspokajał potrzeby mieszkańców. Powszechnie wiadomo, że dotychczasowy budynek nie posiada m. in. windy lub podjazdu dla niepełnosprawnych, a także odpowiedniej powierzchni użytkowej i to wszystko sprawia, że konieczna jest nowa placówka tego typu. Kolejną sprawą jest poprawienie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej i powiatowej. Doświadczenie nauczyło nas już, że brak właściwych rozwiązań prowadzi do tragedii. Aby im zapobiegać będę zabiegał o budowę chodników i zatoczek autobusowych. Poza tym chcę sukcesywnie realizować bieżące wnioski mieszkańców. To one będą szczególną inspiracją i kołem zamachowym moich działań. Za rok czeka nas ważne wydarzenie – obchody 680-lecia lokacji wsi Tylmanowa! Trzeba tęrocznicę mądrze uczcić, wspomnieć o historii i tradycji, które ukształtowały naszych przodków i tym samym nas. Te obchody mogą stać się dobrą okazją do kształtowania postawy patriotyzmu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży tylmanowskiej, co jest istotne w czasach globalizacji i nieograniczonej możliwości wyjazdu za granicę. Uważam jednak, że trzeba pamiętać o swych korzeniach i nie wstydzić się tego skąd się wywodzimy. Obchody to także doskonała okazja do promocji naszej wsi. Musimy ją w pełni wykorzystać.

WzD: Jakich błędów popełnianych przez poprzedników – Sołtysa i Radę Sołecką, o ile takie oczywiście są, chciałbyś się wystrzegać jako przyszły Sołtys? 

SM: Wiele można by w tym temacie powiedzieć. Ja wspomnę tylko m. in. o braku uregulowania własności zabytkowego dworu Bajka i doprowadzenie go do ruiny. To samo dotyczy budynku izolatki, który niegdyś z powodzeniem pełnił funkcje Ośrodka Zdrowia, a teraz, aby nadawał się do użytku musiał zostać gruntownie odremontowany. Zastanawiający jest także niesprawiedliwy podział środków z budżetu, nieterminowe i nieprzejrzyste realizowanie inwestycji oraz brak respektowania uchwał Zebrania Wiejskiego. To tylko niektóre…

WzD: Życzymy powodzenia, bo wybory już za tydzień.

SM: Tak i w związku z tym chciałem prosić wszystkich mieszkańców, młodych i starszych, o liczny udział w wyborach na Sołtysa i do Rady Sołeckiej. Te wybory, to niepowtarzalna okazja do zmiany na lepsze. Przyszedł czas wziąć sprawy w swoje ręce. Zagłosujcie za zmianami w naszej wsi. 29 listopada proszę o Wasz głos.

WzD: Dziękujemy za rozmowę. 

Stanisław Michałczak – urodzony w 1985 r., autor strony tylmanowa.info, współtwórca stron RMK Tylmanowa i sołectwo tylmanowa, Radny Gminy Ochotnica Dolna kadencji 2014-2018, członek dwóch Komisji – Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy oraz Oświaty, Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodniczący klubu radnych Porozumienie dla Rozwoju Gminy, skarbnik RMK Tylmanowa, członek stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny, honorowy krwiodawca

zdjęcie: tn.info.pl


24 września 2023
23 września 2023
23 września 2023