Małopolska dziś i jutro. Spotkanie na Podhalu

O tym, jak między innymi skuteczniej wykorzystywać środki publiczne, promować współdziałanie samorządów, likwidować bariery w poszczególnych obszarach województwa i dbać o środowisko rozmawiali w Ludźmierzu przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego, radni województwa, naukowcy oraz eksperci. Pierwsze spotkanie dotyczące opracowania „Strategii Rozwoju Województwa Małopolska 2030” odbyło się dziś na Podhalu.

Przed nami cykl spotkań, które rozpoczynamy od Podhala. W urokliwym Domu Podhalańskim w Ludźmierzu rozmawiamy o Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030″. To jeden z najważniejszych dokumentów, nad jakim przyszło nam pracować, bowiem wyznacza on kierunki naszych przyszłych działań

– tymi słowami rozpoczął spotkanie wicemarszałek Łukasz Smółka.

Więcej dla kultury

Anna Pieczarka, z zarządu województwa zwróciła uwagę na dwa, niezwykle ważne aspekty w budowaniu nowej strategii województwa. To po pierwsze kultura, dziedzictwo narodowe, a po drugie budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy udziale samych mieszkańców.

My, jako nowy zarząd kontynuujemy programy przeznaczone na ochronę zabytków. Chcemy troszczyć się o nasze dziedzictwo kulturowe. W ramach programu Małopolskie Kapliczki przeznaczyliśmy do tej pory 750 tys. zł, a w ramach programu Mecenat Małopolski 2,5 mln zł

– mówiła Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Walka o czyste powietrze

O tym dlaczego środowisko ma być istotnym elementem nowo planowanej strategii mówił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Bez ochrony środowiska, powietrza, jakości wód, gospodarki odpadami nie da się planować rozwoju strategicznego całego województwa. Z badań wynika, że 98 proc. mieszkańców mówi, że potrzebuje wzmożonych działań pro środowiskowych. Zależy nam, aby wspólnie z władzami centralnymi, władzami małopolskich gmin znaleźć miejsce i przestrzeń do zintensyfikowania działań w tym zakresie

– podkreślił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Podczas warsztatów eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania rozwojowe stoją przez naszym regionem w perspektywie 2030 roku, a także, jakie są krajowe i europejskie uwarunkowania prac nad Strategią Rozwoju Województwa.

www.malopolska.pl


27 maja 2020
23 maja 2020
22 maja 2020