Małopolscy samorządowcy świętowali w Starym Sączu

Tradycją jest, że z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego gospodarze małopolskich gmin, miast, powiatów i regionu spotykają się w Starym Sączu przy grobie św. Kingi – patronki polskich samorządowców. Tegoroczne obchody Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego miały miejsce 24 maja.

Wśród gości tego wyjątkowego spotkania znaleźli się m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło, posłowie na Sejm RP: Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko, Barbara Bartuś, Andrzej Adamczyk, Patryk Wicher, prof. Jan Tadeusz Duda – przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz radni województwa: Kazimierz Barczyk, Grzegorz Biedroń, Jan W. Duda, Szczęsny Filipiak, Grzegorz Lipiec, Grzegorz Małodobry i Stanisław Pasoń. Gospodarzami dzisiejszego wydarzenia byli marszałek Witold Kozłowski wraz z członkami Zarządu Województwa Małopolskiego: Łukaszem Smółką, Józefem Gawronem i Iwoną Gibas oraz burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Uroczyste obchody święta samorządowców na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń w Małopolsce. Są symbolicznym upamiętnieniem pierwszych w pełni wolnych wyborów do rad gmin z 27 maja 1990 roku. Z tej okazji list do organizatorów i uczestników Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego skierował Prezydent Andrzej Duda, a odczytał go marszałek Witold Kozłowski.

Z okazji dzisiejszego Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego chce wyrazić Państwu wdzięczność za służbę publiczną pełnioną na rzecz współmieszkańców regionu. Raz jeszcze dziękuję również za uhonorowanie Platynową Nagrodą Polonia Minor, który otrzymałem jesienią ubiegłego roku

– napisał w liście prezydent Andrzej Duda.

Następnie głos zabrał marszałek Witold Kozłowski, gospodarz dzisiejszego wydarzenia.

Bardzo dziękuję, za tak liczne przybycie dzisiaj do Starego Sącza, dziękuję za Państwa udział w tradycyjnym spotkaniu z okazji Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego, które w tym roku odbywa się tuż po rozpoczęciu nowej kadencji samorządu terytorialnego. Za nami podsumowania minionych pięciu lat, a przed nami plany na nową kadencję, która zakończy się w 2029 roku. Szczególnie dziękuję ks. biskupowi Leszkowi Leszkiewiczowi za uczestniczenie i przewodniczenie tej wyjątkowej Mszy świętej

– mówił w Starym Sączu marszałek województwa Witold Kozłowski.

Niezmiernie cieszę się, że Pani Premier Beata Szydło pozytywnie odpowiedziała na nasze zaproszenie, aby wziąć udział w tegorocznych obchodach Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego – gorąco i z całego serca dziękuję Pani Premier za przybycie dzisiaj do Starego Sącza. Myślę, że refleksja historyczna na temat samorządności, którą podzieliła się z nami Pani Premier pozwoli nam inaczej spojrzeć na wiele spraw, uświadomić sobie wagę podejmowanych przez nas działań i stanie się bodźcem do jeszcze bardziej intensywnej pracy na rzecz mieszkańców Małopolski

– dodał marszałek Witold Kozłowski.

W swoim wystąpieniu marszałek Witold Kozłowski podkreślił szczególny, duchowy wymiar spotkania samorządowców u swojej patronki.

To właśnie tutaj w Starym Sączu, w czasie homilii w czerwcu 1999 roku Jan Paweł II postawił nam świętą Kingę, jako wzór do naśladowania. Dla nas, samorządowców, św. Kinga jest więc przykładem dbałości o dobro wspólne, ducha służby i szczególnej troski o bliźnich. Również tutaj, kilka lat później, w 2007 roku została ogłoszona decyzja Watykanu, aby świętą Kingę ustanowić patronką polskich samorządowców Nie mamy więc lepszego miejsca w Małopolsce, aby świętować Dzień Samorządowca, aniżeli Stary Sącz – miejsce gdzie spoczywają doczesne szczątki Pani Sądeckiej

– zaznaczył marszałek Kozłowski.

Marszałek Witold Kozłowski dodał również, że dzisiejsze spotkanie odbywa się w związku z jubileuszem 25-lecia funkcjonowania województw samorządowych.

Od początku 1999 roku, realizowaliśmy niezwykle odpowiedzialne zadanie, które nałożył na regiony samorządowe ustawodawca – określenie strategii rozwoju województwa oraz wcielanie jej w życie poprzez realizację polityki rozwoju. Jednocześnie budowaliśmy naszą regionalną wspólnotę, poprzez troskę o niematerialne dziedzictwo Małopolski, o tradycje, historię i pamięć o przodkach.

– mówił gospodarz regionu.

Kiedy dzisiaj patrzymy na minione ćwierć wieku możemy śmiało powiedzieć, że Samorząd Województwa Małopolskiego znakomicie poradził sobie z ogromem wyzwań, które zarówno na starcie, jak w kolejnych latach stanęły przed Małopolską i Małopolanami

– podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

W swoim wystąpieniu marszałek Witold Kozłowski podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie piątkowego wydarzenia – Dziękuję serdecznie Panu Burmistrzowi Jackowi Lelkowi, że po raz kolejny tak gościnnie Stary Sącz przyjmuje samorządowców regionu. Dziękuję za współpracę Diecezjalnemu Centrum Pielgrzymowania im Jana Pawła II. Szczególny klimat tego miejsca, gdzie tak intensywnie odżywają w nas wspomnienia związane z osobą i nauczaniem Świętego Jana Pawła II Patrona Małopolski jest już także stałym elementem majowych spotkań samorządowców regionu – mówił gospodarz regionu.

W dniu obchodów Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego życzmy także sobie i Małopolanom, żeby nasza regionalna wspólnota stawała się coraz silniejsza, żeby więzi współpracy, współdziałania samorządów i wszystkich instytucji publicznych – mimo dzielących nas czasem różnic – stale się umacniały pozwalając budować Małopolskę coraz nowocześniejszą, coraz zasobniejszą, umiejętnie wykorzystującą swoje atuty, a jednocześnie chroniącą swoje unikalne dziedzictwo tradycji duchowej i kulturowej

– zakończył swoje wystąpienie marszałek Witold Kozłowski.

 

źródło: www.malopolska.pl


13 czerwca 2024
13 czerwca 2024
13 czerwca 2024

ARCHIWUM

 • czerwiec 2024
 • maj 2024
 • kwiecień 2024
 • marzec 2024
 • luty 2024
 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • październik 2023
 • wrzesień 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • wrzesień 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • październik 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • grudzień 2019
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • listopad 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • sierpień 2018
 • lipiec 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • luty 2018
 • styczeń 2018
 • grudzień 2017
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • kwiecień 2017
 • marzec 2017
 • luty 2017
 • styczeń 2017
 • grudzień 2016
 • listopad 2016
 • październik 2016
 • wrzesień 2016
 • sierpień 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • kwiecień 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • listopad 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014